Bacheloropleiding Milieuwetenschappen en Masteropleiding Sustainable Management of Natural Resources door NOVA geaccrediteerd
Certificaatuitreiking NOVA: vlnr: Kimberley Fung-Loy (SMNR, RC), Kartika Doerdjan-Ramoutar (Biologie, decaan FWNW), Ine Apapoe (Public Administration, RC), Gerda Visser-Wijnveen (Kwaliteitszorgmanager), Max Huisden (Milieuwetenschappen, RC), Sheila Tjoe A On-Pawiro (Kwaliteitszorgmedewerker FTeW), Winston Soetosenojo (Elektrotechniek, IMT-lid)

Op 31 oktober 2022 is de Bacheloropleiding Milieuwetenschappen -voor de eerste keer- en de Masteropleiding Sustainable Management of Natural Resources (SMNR) -voor de tweede keer- geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). Beide opleidingen maken deel uit van het opleidingsaanbod van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Tijdens het NOVA-symposium op 18 november jl. ontvingen deze opleidingen, samen met eerder geaccrediteerde opleidingen van de AdeKUS, hun certificaat. Met de accreditatie van deze opleidingen telt de AdeKUS momenteel 16 geaccrediteerde opleidingen, waaronder 6 opleidingen van de FTeW.

De Bacheloropleiding Milieuwetenschappen van de AdeKUS werkt al 25 jaar aan de vorming van milieudeskundigen voor Suriname en de regio waarbij studenten zich kunnen specialiseren in Milieumanagement of Milieutechnologie. Het programma richt zich op de toepassing van forensische (CSI), biologische, genetische, chemische, biochemische, en fysische principes ter bestudering van het micromilieu (de gezondheid en het welzijn van mens, dier en plant) en macromilieu (de kwaliteit van compartimenten lucht, water en bodem). Milieuaspecten ten aanzien van bijvoorbeeld preservering, duurzame ontwikkeling, gezondheid, voorkomen van milieuvervuiling en herstel na degradatie komen aan de orde.

Het visitatiepanel van Milieuwetenschappen met de gesprekspartners na ontvangen positief advies op 10 mei 2022

Milieuwetenschappen is een van de meest multidisciplinaire of beter gezegd, geïntegreerde studies, omdat vooral de verbanden tussen menselijke activiteiten en de natuur of omgeving worden bestudeerd. Voor Suriname is het uitermate belangrijk ons milieu en ons welzijn te beschermen en het land duurzaam te ontwikkelen omdat onze biodiversiteit, milieugezondheid, rijke cultuur, ons bos en onze verontreinigde waterbronnen onze grootste rijkdom vormen. De studierichting ziet er naar uit om nu met een geaccrediteerde opleiding, ondersteund vanuit de Leerstoel Milieuwetenschappen en een gecertificeerd lab, hieraan een bijdrage te blijven leveren.

Het visitatiepanel van SMNR met de gesprekspartners na ontvangen positief advies op 12 mei 2022

De Masteropleiding Sustainable Management of Natural Resources (SMNR) is in 2009 gestart op de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Op 27 november 2015 werd de MSc in SMNR-opleiding voor de eerste keer geaccrediteerd door NOVA voor een periode van 6 jaren. In 2021 heeft de opleiding een curriculumwijziging doorgevoerd, waarbij de opleiding nu vier afstudeerrichtingen kent, namelijk Land resources management, Sustainable energy resources, Sustainable food systems en Water resources management. Het doel van de opleiding is om deskundigen op te leiden met een hoog kennis- en inzichtsniveau op het gebied van SMNR om duurzame economische en sociale ontwikkeling van Suriname te bevorderen. Afgestudeerden kunnen zelfstandig gevorderd wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op het gebied van SMNR in de thema’s land, energie, voedsel en water, om zodoende oplossingen aan te dragen voor complexe problemen en deel te nemen aan besluitvormingsprocessen. Deze tweede accreditatie vormt een belangrijke mijlpaal en bekroning voor de opleiding, die zal blijven bijdragen aan het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in Suriname, ten behoeve van huidige en toekomstige generaties.

 

 

 

By Comments off november 30, 2022