Bacheloropleiding Public Administration (AdeKUS) geaccrediteerd

Het panel met de richtingscoördinator van Public Administration

De Bacheloropleiding Public Administration van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is op 10 februari 2022 geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). Met de accreditatie van deze opleiding telt de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen 7 geaccrediteerde opleidingen: 3 Bacheloropleidingen en 4 Masteropleidingen. De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft momenteel in totaal 14 geaccrediteerde opleidingen.

De Bacheloropleiding Public Administration bestaat in de huidige vorm sinds 2002 en heeft een jaarlijkse instroom van 50-70 studenten. Public Administration is een brede bacheloropleiding met als doel studenten zodanig op te leiden dat de afgestudeerde in staat is om vraagstukken en processen van bestuur, organisatie en beleid in nationale regionale en internationale context te onderzoeken en daarover beleidsadviezen uit te brengen. De eerste helft van de studie volgen alle studenten hetzelfde programma, daarna specialiseren zij zich in Bestuur, Beleid en Management of in Internationale Betrekkingen. De afgestudeerden kunnen doorstromen naar een masteropleiding of een junior beleidsfunctie vervullen in de publieke sector.

De accreditatie vormt een belangrijke mijlpaal in het bestaan van de opleiding. De studierichting hoopt voort te bouwen op dit succes en binnen enkele jaren ook een eigen masteropleiding aan te bieden.

By Comments off maart 29, 2022