Bacheloropleidingen Civiele Techniek en Sociologie (AdeKUS) geaccrediteerd

Recent zijn de Bacheloropleidingen Civiele Techniek (Faculteit der Technologische Wetenschappen; FTeW) en Sociologie (Faculteit der Maatschappijwetenschappen; FMijW) van de Anton de Kom Universiteit (AdeKUS) geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). Voor Civiele Techniek betrof het een accreditatie op basis van een Toets Nieuwe Opleiding en voor Sociologie een accreditatie als Bestaande Opleiding. Met de accreditatie van deze opleidingen telt de AdeKUS momenteel 18 geaccrediteerde opleidingen, waaronder 7 opleidingen van de FTeW en 8 opleidingen van de FMijW.

Er wordt getoast op het positief advies van het visitatiepanel voor Civiele Techniek

De Bacheloropleiding Civiele Techniek is in 2021 van start gegaan als nieuwe opleiding binnen de studierichting Infrastructuur. De opleiding omvat belangrijke vakgebieden die gerelateerd zijn aan onder andere waterbeheersing, wegenbouw, verkeersinrichting, ruimtelijke ordening en draagconstructies van bouwwerken. Deze kennis is onontbeerlijk bij de aanpak van de vele infrastructurele uitdagingen die Suriname kent ten gevolge van de heersende klimaatverandering. De studie is opgebouwd vanuit het concept van Systeemdenken, waardoor studenten vanaf het eerste jaar leren om integraal naar vraagstukken te kijken. Door middel van interactieve onderwijsvormen en de vele toepassingsopdrachten leren de studenten op analytische en praktische wijze civieltechnische vraagstukken op te lossen. De opleiding biedt daarmee zowel een goede basis om aan de slag te gaan in het werkveld als om een masteropleiding te volgen.

 

De opleiding Sociologie ontvangt positief advies van het visitatiepanel

 

De Bacheloropleiding Sociologie is één van de oudste opleidingen binnen de AdeKUS. In 2019 is, in afstemming met het werkveld, het studieprogramma herzien. In het eerste jaar maken de studenten kennis met de basisbeginselen van sociologie met een multidisciplinaire kijk op sociale vraagstukken; in het twee jaar worden ze meegenomen in de kritische behandeling van een aantal sociologische (deel)theorieën en de relevante thema’s en debatten daarbinnen, wat de basis legt voor een kritische benadering van sociologisch relevante vraagstukken in het derde jaar. De opleiding beoogt sociale wetenschappers op te leiden die het gedrag van mensen en hun sociale relaties binnen een ruimere sociaal-maatschappelijke context vanuit sociologisch perspectief kunnen bestuderen met behulp van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hiermee zijn ze inzetbaar bij het ontwikkelen van beleid, onderzoek, het analyseren en beschrijven van cultuur en het bevorderen van een duurzame sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Sociologen staan veelal bekend als de ‘onderzoekers’ die met een kritisch-analytische blik naar maatschappelijke vraagstukken kijken. Bachelor-afgestudeerden zijn dan ook in vrijwel alle sectoren werkzaam en goed voorbereid op een eventuele vervolgopleiding.

By Comments off april 13, 2023