Bacheloropleidingen Elektrotechniek en Biologie (AdeKUS) geaccrediteerd

 

De Bacheloropleidingen Elektrotechniek (Faculteit der Technologische Wetenschappen) en Biologie (Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn op 24 juni 2021 geaccrediteerd door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). Vanwege de Covid-19-pandemie vonden de visitaties in december 2020 virtueel plaats. Met de accreditatie van deze opleidingen telt de Anton de Kom Universiteit van Suriname 15 geaccrediteerde opleidingen, waaronder 8 Bacheloropleidingen en 7 Masteropleidingen.

RC Biologie, voorzitter BvU (voormalig decaan FWNW) en lid accreditatiewerkgroep

Biologie

De bacheloropleiding Biologie, die officieel is opgestart in november 2018, is de eerste wetenschappelijke bacheloropleiding Biologie in Suriname. Om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen kent de opleiding een tweejaarlijkse instroom. De studierichting Biologie vormt, met inachtneming van de bijzondere biodiversiteit van Suriname als onderdeel van het Guyana Schild, gekwalificeerd natuur-biowetenschappelijk kader. De afgestudeerden zullen o.a. inzetbaar zijn in het proces tot behoud, bescherming, herstel en duurzaam gebruik van de biodiversiteit en ecosystemen van Suriname en de regio. In aanvulling op de kennis, inzichten en vaardigheden in het vakgebied worden studenten ook academisch gevormd waardoor zij de vaardigheden krijgen om natuur-biowetenschappelijke problemen te kunnen onderzoeken en op te lossen. De studenten worden ook voorbereid op aansluitende masteropleidingen in Suriname en in het buitenland alsmede op een loopbaan gerelateerd aan de biologie.

Kernteam visitatie/accreditatie Elektrotechniek bijeen na ontvangen positief advies

Elektrotechniek

De studierichting Elektrotechniek (ET) bestaat al 44 jaar. Na een positieve beoordeling door de Technische Universiteit Eindhoven in een peer review in 2015, is de opleiding nu ook geaccrediteerd door het NOVA. De opleiding kent twee afstudeerrichtingen, namelijk Energietechnieken en Informatietechnieken, waarbinnen een keuze gemaakt kan worden tussen Telecommunicatie en Informatica. Afgestudeerden hebben de mogelijkheid om een vervolgstudie te doen of de arbeidsmarkt te betreden. De studierichting ET heeft de afgelopen tientallen jaren haar nut bewezen door de vele afgestudeerden die nu senior technische posities bekleden bij bedrijven als NV. EBS, Telesur, Staatsolie en andere bedrijven. Ook in het buitenland bekleden alumni senior technische en managementfuncties. De accreditatie is een belangrijke mijlpaal en bekroning voor de studierichting ET die een significante bijdrage levert op het gebied van onderzoek en human resources voor de productiesector van Suriname.

By Comments off juli 23, 2021