Bacheloropleidingen Fysiotherapie en Geschiedenis geaccrediteerd

Twee bacheloropleidingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) zijn op 18 maart 2024 geaccrediteerd. Het gaat om de bacheloropleidingen Fysiotherapie (Faculteit der Medische Wetenschappen) en Geschiedenis (Faculteit der Humaniora). De accreditatie geldt voor een periode van zes (6) jaar en werd uitgevoerd door het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). Voor beide faculteiten is het een belangrijke mijlpaal, omdat het de eerste geaccrediteerde opleidingen van deze faculteiten betreft. De AdeKUS telt anno april 2024, 21 geaccrediteerde opleidingen.

De bacheloropleiding Fysiotherapie maakt deel uit van het 5-jarig bachelor-master (BAMA) programma dat in 2010 is gestart. Een fysiotherapeut is deskundig op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat van de mens en is als gezondheidswerker verantwoordelijk voor het voorkomen, bestrijden en behandelen van klachten of aandoeningen die gerelateerd zijn aan het (dis)functioneren van dit apparaat. Gedurende de studie wordt een stevige basis gelegd voor kennis en begrip van fysiotherapeutisch onderzoek en behandelconcepten conform evidence-based-practices en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek voor aansluiting op de masteropleiding Fysiotherapie. Om het beroep Fysiotherapeut uit te kunnen uitoefenen is vereist een Mastergraad en de beëdiging door de directeur van het Ministerie van Volksgezondheid. Sedert de start van de studierichting Fysiotherapie in 1996, zijn er 86 fysiotherapeuten afgeleverd, waarvan 38 binnen de BAMA-structuur.

Boodschap van de studierichting: ‘De studierichting Fysiotherapie zal zich blijvend inzetten voor kwalitatief goed hoger onderwijs en het afleveren van academisch geschoolde, deskundige fysiotherapeuten.’

De accreditatie van de Masteropleiding start binnenkort.

De bacheloropleiding Geschiedenis startte in 2013 en een van de doelstellingen was tegemoetkomen aan de grote maatschappelijke behoefte om de geschiedenis van Suriname vanuit een Surinaams perspectief te bestuderen. Het programma werd naderhand grondig geëvalueerd en bijgesteld. Deze unieke opleiding legt een duidelijke focus op de geschiedenis van Latijns-Amerika en het Caribische Gebied en Suriname in het bijzonder. Er wordt een vrij grote nadruk gelegd op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden zodat afgestudeerden in staat zijn een bijdrage te leveren aan de Surinaamse geschiedschrijving vanuit een eigen, niet-westers perspectief. Aan de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt wordt daarnaast gewerkt door het aanbieden van minoren zoals Archeologie, Archivistiek en Geschiedenis, Erfgoed en Toerisme (GET).

Boodschap van de studierichting: ‘De studierichting Geschiedenis zal zich blijven toeleggen op de kwaliteitsbewaking en -bevordering van de opleiding om zo de studenten een degelijke, interessante opleiding aan te bieden die ook rekening houdt met de actualiteit.’

By Comments off april 30, 2024