BEKENDMAKING

 

Inleveren van declaratieformulieren

VANAF DONDERDAG 26 MAART TOT EN MET MAANDAG 30 MAART 2020 WORDEN:

WERKSTUDENTEN, STUDENTASSISTENTEN, BALIEMEDEWERKERS, STUDCIE –EN FASEVERTEGENWOORDIGERS  EN STUDENTEN OPLEIDINGSCOMMISSIE  IN DE GELEGENHEID GESTELD OM HUN DECLARATIEFORMULIEREN DIGITAAL (GESCAND) OP TE STUREN NAAR Bureau Studentenzaken en wel op één van de VOLGENDE emailadressen:

 

Let wel: alle declaratieformulieren moeten voorzien zijn van alle vereiste handtekeningen.
Voor Studenten die hiertoe niet in de gelegenheid zijn volgen er instructies na de openstelling van onze campus.

Bureau Studentenzaken
Leysweg, 25 Maart 2020

 

By Comments off maart 26, 2020