BSZ-bk-003/2019

 

Bekendmaking gebruik AdeKUS e-mail account

Per augustus 2017 heeft de Universiteit van Suriname de Acceptable use policy geïntroduceerd. Dit  document geeft de voorwaarden aan die gelden bij het gebruik van onder andere ICT faciliteiten en andere computer en informatienetwerken van de AdeKUS.

De Universiteit stelt aan al haar werknemers, ingeschreven studenten en geautoriseerde gasten een AdeKUS account ter beschikking. Dit account is van belang voor het gebruik van bijna alle faciliteiten en diensten van de Universiteit en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gebruikersnaam en
  • E-mail adres.

Het AdeKUS e-mailadres is een persoonsgebonden mailadres met een voor de studenten @student.uvs.edu extentie. De Universiteit behoudt zich het recht voor om per e-mail officiële correspondentie met een ieder in het bezit van een AdeKUS account te voeren.

Elke student in het bezit van een AdeKUS e-mail adres is verantwoordelijk voor de informatie verstuurd van en naar dit account. Het automatisch doorverwijzen van dit account naar een persoonlijk / extern e-mail adres is op eigen risico. Men is zelf verantwoordelijk voor het niet of niet tijdig ontvangen van belangrijke correspondentie welke veroorzaakt wordt door fouten bij het doorverwijzen of ontvangst-weigering van de externe mailservers, alsook de schade en of ongerief welke daardoor ontstaat.

Bureau Studentenzaken, Augustus 2019

By Comments off september 13, 2019