Bekendmaking

Het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname brengt onder de aandacht van alle studenten, die voor het collegejaar 2021-2022 nog niet zijn heringeschreven, dat zij zich volgens artikel 8 lid 3 van de Inschrijvingsregeling  AdeKUS 2020 tot en met 31 januari 2022 nog kunnen herinschrijven.

Indien zij zich niet (meer) willen/kunnen herinschrijven, dienen zij zich schriftelijk uit te schrijven bij het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit, door tussenkomst van het Hoofd Studentenadministratie.

Indien zij daartoe in gebreke blijven, zijn zij na 31 januari 2022 van rechtswege uitgeschreven.

Wij vragen u terdege rekening te houden met het bovenstaande.

 

Paramaribo, 20 december 2021

 

Het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Mw. prof. dr. S. Venetiaan,
Voorzitter

By Comments off december 20, 2021