Bekendmaking herinschrijving afstuderende Master- en Bachelorstudenten
collegejaar 2022-2023

Verwijzend naar het Besluit van het Bestuur van de Universiteit, met als kenmerk BvU-707/2022    d.d. 08 juli 2022, en uitgaande van de namenlijsten die ontvangen zijn vanuit de verschillende administraties / faculteiten wordt aan alle studenten die geen openstaande curriculumonderdelen hebben en uiterlijk 16 december 2022 hun studie zullen afronden de gelegenheid geboden zich in onderstaande periode her in te schrijven:

Maandag 05 september t/m vrijdag 30 september 2022

U ontvangt een mail met verdere instructies.

 

Bureau Studentenzaken, 26 augustus 2022

By Comments off augustus 29, 2022