Bekendmaking herinschrijvingen Bacheloropleidingen 2021-2022 (Laatste oproep)

 

Verwijzend naar de bekendmaking van het Bestuur van de Universiteit, d.d. 20 december 2021, hebben studenten alsnog de gelegenheid zich her in te schrijven voor het collegejaar 2021/2022 en wel als volgt:

 • Woensdag 22 december 2021: 08.00u -12.00u
 • Donderdag 23 december 2021: 08.00u -12.00u
 • Maandag 03 januari 2022 t/m maandag 31 januari 2022: 08.00u – 12.00u

De inschrijving geschiedt in de bovengenoemde perioden m.u.v. de zater- en zondag.

Betrokkene dient van de volgende bescheiden een duidelijke scan / foto ( ≤ 800 KB) toe te voegen aan het online formulier:

 1. De Studentenpas (voor- en achterzijde);
 2. Een overzichtelijk bewijs van storting of bancaire overboeking te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; S.B.: 42.84.712.
  • Inschrijven in December 2021 (Google Formulier invullen + Betaling): SRD 2035,-

(Inschrijfgeld ad. SRD 1850,- + Administratiekosten ad. SRD 185,-).

 • Inschrijven in Januari 2022 (Google Formulier invullen + Betaling): SRD 2127,50

(Inschrijfgeld ad. SRD 1850,- + Administratiekosten ad. SRD 277,50).

 

Bij internet of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag op uw bewijs staan vermeld.

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile of internetbanking.

 

Gelieve de originele betalingsbewijzen zorgvuldig te bewaren. U zal die moeten indienen op de afdeling voor het verkrijgen van een kwitantie AdeKUS en een sticker op uw studentenpas.

 

KLIK HIER VOOR DE ONLINE HER-INSCHRIJVING. 

Indien u geen gehoor geeft aan deze oproep, zal u na 31 januari 2022 van rechtswege worden uitgeschreven door het BvU.

 

Bureau Studentenzaken,21 december 2021

By Comments off december 22, 2021