Bekendmaking herinschrijvingen Masteropleidingen 2021-2022 (Laatste oproep)

 

Verwijzend naar de bekendmaking van het Bestuur van de Universiteit, d.d. 20 december 2021, hebben studenten alsnog de gelegenheid zich her in te schrijven voor het collegejaar 2021/2022 en wel als volgt:

  • Woensdag 22 december 2021: 08.00u -12.00u
  • Donderdag 23 december 2021: 08.00u -12.00u
  • Maandag 03 januari 2022 t/m maandag 31 januari 2022: 08.00u – 12.00u

De inschrijving geschiedt in de bovengenoemde perioden m.u.v. de zater- en zondag.

Betrokkene dient van de volgende bescheiden een duidelijke scan / foto ( ≤ 800KB) toe te voegen aan het online formulier:

  1. De Studentenpas (voor- en achterzijde).
  2. Een overzichtelijk bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld,

administratiekosten late inschrijving en collegegeld te storten op de rekening van de Universiteit:

SRD rekeningen: Hakrinbank : 54.70.129;D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B. : 46.86.233

Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

 

Inschrijfgeld + Administratiekosten:

  • Inschrijven in December 2021 (Google Formulier invullen + Betaling): SRD 2035,-

(Inschrijfgeld ad. SRD 1850,- + Administratiekosten ad. SRD 185,-).

  • Inschrijven in Januari 2022 (Google Formulier invullen + Betaling): SRD 2127,50

(Inschrijfgeld ad. SRD 1850,- + Administratiekosten ad. SRD 277,50).

 

Collegegeld:

Opleiding Collegegeld Termijnbetalingen Collegegeld
Master Nederlands n.v.t n.v.t.
Master Accountancy Euro 2500,- 5 termijnen van Euro 500,-
Master Bedrijfskunde Cohort 2017-2018: Euro 1000,-

Cohort 2018-2019 en Cohort 2019-2020:

US$ 1500,-

5 termijnen van Euro 200,-

 

5 termijnen van US$ 300,-

Master Psychologie US$ 2000,- 5 termijnen van US$ 400,-
Master Onderwijskunde US$ 2000,- 5 termijnen van US$ 400,-
Master in Education for

Research and Sustainable

Development

Cohort 2016-2017 en eerder:

US$ 1.000,- (inclusief inschrijfgeld)

Cohort 2017-2018: US$ 1000,-

Cohort 2020-2021: US$ 1500,-

5 termijnen van (US$ 1000 – inschrijfgeld)

 

5 termijnen van US$ 200,-

5 termijnen van US$ 300,-

Master Social Development

and Policy

US$ 2000,- 5 termijnen US$ 400,-
 
Master Public Health n.v.t. n.v.t.
Master Fysiotherapie n.v.t. n.v.t.
Master Surinaams Recht US$ 1500,- 5 termijnen van US$ 300,-
Master in Sustainable

Management of

Natural Resources

 

1 termijn van SRD 450,- en 3 termijnen van SRD 350,-

 

1 termijn van SRD 450,- en 1 termijn van SRD 300,-

Master Mineral Geosciences Euro 300,- 5 termijnen van Euro 60,-
Master Petroleum Geologie /

Master Petroleum

Geoscience & Engineering

Cohort 2018-2019 en eerder: Euro 300,-

Cohort 2020-2021: US$ 2000,-

 

5 termijnen van Euro 60,-

5 termijnen van US$ 400,-

 

 

Data voor termijnbetalingen collegegeld 2021-2022:

1e termijn: uiterlijk 31 oktober 2021
2e termijn: uiterlijk 31 december 2021
3e termijn: uiterlijk 28 februari 2022
4e termijn: uiterlijk 30 april 2022
5e termijn: uiterlijk 30 juni 2022

 

Bij storting of bancaire overboeking in Surinaamse Dollars zal op de dag van de storting / overboeking de verkoopkoers van de Centrale bank van Suriname gehanteerd moeten worden.( zie https://www.cbvs.sr/statistieken/financiele-markten-statistieken/dagelijkse-publicaties/89-wisselkoersnotering-cbvs )

 

Gelieve de originele betalingsbewijzen zorgvuldig te bewaren. U zal die moeten indienen op de afdeling voor het verkrijgen van een kwitantie AdeKUS en een sticker op uw studentenpas.

 

Klik hier voor de online her-inschrijving.

Indien u geen gehoor geeft aan deze oproep, zal u na 31 januari 2022 van rechtswege worden uitgeschreven door het BvU.

 

Bureau Studentenzaken, 21 december 2021

By Comments off december 22, 2021