Bekendmaking Inschrijving geselecteerde/ ingelote kandidaten Numerus Fixus 2023 in de vastgestelde inschrijfperiode

 

Geneeskunde en Fysiotherapie

Met referte aan artikel 12 lid 4 van de Numerus Fixus Beschikking d.d. 30 mei 2023 Ag. no. 3339, handelende over de toelating dienen de geselecteerde kandidaat-studenten zich fysiek in te schrijven en wel op:

Zaterdag 09 september 2023.
Tijd: van 09.00u – 12.00u.

 

Public Health

Met referte aan artikel 12 lid 4 van de Numerus Fixus Beschikking d.d. 30 mei 2023 Ag. no. 3335, handelende over de toelating dienen de geselecteerde kandidaat-studenten zich fysiek in te schrijven en wel op:

Zaterdag 09 september 2023.
Tijd: van 09.00u – 12.00u.

 

Psychologie

Met referte aan artikel 11 lid 4 van de Numerus Fixus Beschikking d.d. 30 mei 2023 No. Ag. no. 3337, handelende over de toelating dienen de geselecteerde kandidaat-studenten zich fysiek in te schrijven en wel op:

Vrijdag 08 september 2023.
Tijd: van 09.00u – 12.00u.

 

Bedrijfskunde

Met referte aan artikel 11 lid 4 van de Numerus Fixus Beschikking d.d. 30 mei 2023 No. Ag. no. 3332, handelende over de toelating dienen de geselecteerde kandidaat-studenten zich fysiek in te schrijven wel op:

Vrijdag 08 september 2023.
Tijd: van 09.00u – 12.00u.

 

Wiskunde

Met referte aan artikel 8 lid 4 van de Numerus Fixus Beschikking d.d. 30 mei 2023 No. Ag. 3331, handelende over de toelating dienen de geselecteerde kandidaat-studenten zich fysiek in te schrijven wel op:

Vrijdag 08 september 2023.
Tijd: van 09.00u – 12.00u.

 

Scheikunde

Met referte aan artikel 8 lid 4 van de Numerus Fixus Beschikking d.d. 30 mei 2023 No. Ag. 3333, handelende over de toelating dienen de geselecteerde kandidaat-studenten zich fysiek in te schrijven wel op:

Vrijdag 08 september 2023.
Tijd: van 09.00u – 12.00u.

 

Betrokkene dient van de volgende bescheiden mee te nemen:

 1. Bewijs van toelating voor ingelote kandidaten.
 2. Eén (1) gewaarmerkte kopie van de cijferlijst (de kopie van de cijferlijst moet voorzien zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 3. Originele diploma + twee (2) gewaarmerkte kopieën (de kopieën van het diploma moeten voorzien zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 4. De originele geboorteakte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) kopie (GEEN UITTREKSEL).
 5. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 6. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2023-2024
 7. SRD 4.200,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.54.701.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

De mogelijkheid bestaat het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt*:

 • Het betaalbewijs van de 1e termijn ad. SRD 1.500, – neemt u mee bij de inschrijving.
 • Het betaalbewijs van de 2e termijn ad. SRD 1.350, – dient uiterlijk 31 december 2023 op het Bureau Studentenzaken aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) bij gestort te worden.
 • Het betaalbewijs van de 3e termijn ad. SRD 1.350,- dient uiterlijk 31 maart 2024 op het Bureau Studentenzaken aangeboden te worden. Bij late storting van de 3e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) bij gestort te worden. 

 

Bij internet banking of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bankovermakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag.

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw internet banking of mobile banking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

Studenten die zich voor het collegejaar 2023-2024 wensen in te schrijven, horen zich eerst te registreren voor de inschrijving via https://bit.ly/43UbOYL

Bureau Studentenzaken, 11augustus 2023 (aangepast 07 september 2023*)                                             

By Comments off september 6, 2023