BEKENDMAKING TERMIJNBETALINGEN
COLLEGEJAAR 2023/2024

 

Door het Bestuur van de Universiteit is het inschrijfgeld voor het collegejaar 2023/2024 vastgesteld op SRD 4.200,-.

Voor Schakeljaar studenten geldt:

 • De mogelijkheid het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt.
 • De 1e termijn ad. SRD 1.500, – geschiedt bij de (her) inschrijving, terwijl het stortingsbewijs van de 2e termijn
 1. SRD 1.350, – tot uiterlijk 31 januari 2024 en de 3e termijn ad. SRD 1.350,- tot uiterlijk 31 maart 2024 op het Bureau Studentenzaken moet worden aangeboden. Bij late termijnbetaling wordt er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) in rekening gebracht.

 

Voor Bachelor studenten geldt:

 • De mogelijkheid het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt.
 • De 1e termijn ad. SRD 1500, – geschiedt bij de (her) inschrijving, terwijl het stortingsbewijs van de 2e termijn
 1. SRD 1.350, – tot uiterlijk 31 januari 2024 en de 3e termijn ad. SRD 1.350,- tot uiterlijk 31 maart 2024 op het Bureau Studentenzaken moet worden aangeboden. Bij late termijnbetaling wordt er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) in rekening gebracht.

 

Voor Master Studenten geldt:

 • Het inschrijfgeld in één (1) keer te voldoen.
 • De betaling van het collegegeld kan in 5 termijnen. De éérste termijnbetaling geschiedt bij de nieuwe- / her-inschrijvingen. De stortingsbewijzen van de resterende termijnen dienen als volgt op het Bureau Studentenzaken te worden aangeboden:
   • 2e termijn     uiterlijk 31 december 2023.
   • 3e termijn     uiterlijk 28 februari 2024.
   • 4e termijn     uiterlijk 30 april 2024.
   • 5e termijn    uiterlijk 30 juni 2024.

Bij late termijnbetaling wordt er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten in rekening gebracht.

 • Studenten worden in de gelegenheid gesteld de tegenwaarde van het collegegeld in Surinaamse dollars te voldoen tegen de geldende verkoopkoers van de CBvS op de dag van de storting of overmaking (zie (her) inschrijvingsadvertentie 2023/2024).
 • Voor studenten die een lopende lening hebben bij de FSS (NOB) geldt bij de herinschrijving:
  • BSc studenten: 10% van het inschrijfgeld = SRD 420,-
  • MSc studenten: Volledig bedrag aan inschrijfgeld en minimaal 10% van de 1ste termijn aan collegegeld.

 

Bureau Studentenzaken, 26 juli 2023

By Comments off juli 31, 2023