Belangrijke mededeling inzake herinschrijving vóór 31 januari 2020

Betreft alle studenten die voor het collegejaar 2019 – 2020 nog niet zijn her ingeschreven.
Deel dit bericht met een ieder mee!

By Comments off november 22, 2019