BESTUURSKUNDE WEEK STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION

In de week van 14 t/m 18 februari 2022, heeft de studierichting Public Administration van de Anton de Kom Universiteit van Suriname de Bestuurskunde Week gehouden met als thema: Building Bridges: Versterking van de relatie tussen de studierichting Public Administration en het Surinaams openbaar bestuur.

Het doel van deze week was om enerzijds de studierichting te profileren binnen de Surinaamse samenleving en anderzijds om de studenten kennis te laten maken met de praktijk van de Surinaamse publieke sector.

De studierichting Public Administration is een belangrijke actor binnen het openbaar bestuur. De studenten worden opgeleid om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het identificeren van maatschappelijke problemen op nationaal, regionaal en internationaal niveau en het aandragen van oplossingsmodellen op basis van onderzoek bij het formuleren, vaststellen, implementeren en evaluatie van beleid en beleidsvraagstukken.

 

By Comments off februari 28, 2022