Bezoek delegatie Zhejiang Sci-Tech University aan het Confucius Instituut

 

Vrijdag 13 december 2019 bracht een delegatie van de Zhejiang Sci-Tech University (ZSTU) van Hangzhou, China een bezoek aan het Confucius Instituut van AdeKUS (CI-AdeKUS) en hierna een bezoek aan het Bestuur van de Universiteit teneinde de verdere verbreding van de samenwerking met AdeKUS te bespreken.

De ZSTU is al langer dan 3 jaar de Chinese partner die de AdeKUS ondersteunt bij de coördinatie en implementatie van de activiteiten van het CI-AdeKUS. De Chinese directeur van het CI-AdeKUS, Jin Lin is afkomstig van het ZSTU, evenals enkele docenten van het CI-AdeKUS. Lin zwaait dit jaar af als directeur en de opvolgende directeur is eveneens afkomstig van deze universiteit.

Het bezoek van de SZTU stond in het verlengde van de jaarlijkse evaluatie meeting van het CI-AdeKUS, waarvoor de voorzitter van het BvU, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van het CI-AdeKUS was uitgenodigd in China.

Het tegenbezoek van de Chinese delegatie bestaande uit 5 stafleden, onder leiding van de vice voorzitter van het Bestuur van de SZTU, dr. Fengmin Wu, was gericht op oriëntatie bij het CI-AdeKUS in het kader van de verdere planning van activiteiten voor het jaar 2020. Hierna werd de delegatie ontvangen door de secretaris van het BvU, drs. Jenny Johns en de leden van de Raad van Bestuur van CI-AdeKUS.

In deze meeting zijn de voortgangsactiviteiten van CI-AdeKUS besproken alsook de wederzijdse belangstelling om de samenwerking verder te verbreden op het gebied van onderzoek, staf- en studentenuitwisseling. Om hieraan direct gevolg te geven, heeft de ZSTU twee volledig betaalde studiebeurzen aangeboden voor masterstudies te ZSTU. Het BvU zal in overleg met het CI-AdeKUS en het International Relations Office de criteria voor kandidaten vaststellen, waarna de selectie zal plaatsvinden van potentiele kandidaten.

De ZSTU-delegatie heeft zaterdag 14 december haar reis voortgezet richting Santiago, Chili, waarna zij zal terugreizen naar China.

 

IRO

 

 

 

By Comments off december 16, 2019