Bezoek minister LVV aan CELOS

De Minister van LVV, Z.E. drs. Rabindre Parmessar, heeft op dinsdag 10 december 2019 een beleefdheidsbezoek gebracht aan het CELOS. Tijdens die bespreking waren, naast het bestuur en de directie van het CELOS, het Bestuur van de Universiteit en de leiding van de FTeW aanwezig. Het doel van het bezoek betrof een kennismaking, met daarbij een bespreking van de mogelijkheden voor het versterken van de samenwerking met het CELOS en de Universiteit.

 

 

By Comments off december 13, 2019