Bezoek Public Administration (PA) studenten aan Guyana

Een groep van 17 studenten en 5 docenten van de bacheloropleiding Public Administration hebben van 8 tot en met 11 september 2022 een bezoek gebracht aan ons buurland, de Coöperatieve Republiek Guyana. Zestien (16) studenten hadden als keuzevak Internationale Betrekkingen (IB) en één alumni had het keuzevak Bestuur Beleid en Management (BBM). De vijf docenten waren Iris Gilliad, MSc., Drs. Thea Smith, MSc., Drs. Loraine Arsomedjo, Drs. Mahender Hieralal en de heer Radjes Asraf, MPA. Het doel van het bezoek was de studenten bekend te maken met de praktijk van internationale betrekkingen.

DIVERSE BEZOEKEN

De delegatie heeft een bezoek gebracht aan de International Organization for Migration (IOM), de University of Guyana (Turkeyen campus) en het Caricom Secretariaat. De IOM, een UN Organisatie met 174 lidstaten heeft hun structuur uitgelegd en hun werk in Suriname en Guyana. In Guyana hebben ze Venezolaanse vluchtelingen opgevangen met huisvesting en voeding. De staf bestaat uit 18 Guyanese burgers, 1 internationale staflid en 1 Surinamer.  De Surinamer in dienst van IOM wordt gefaciliteerd op het Ministerie van Bibis. IOM ‘s werk budget was in 2021 begroot   voor 2.5 miljoen USD.

Op de Universiteit heeft de vice chancelor Professor Paloma Mohamed-Martin aangegeven dat de studie Internationale Betrekkingen steeds populairder wordt en de vraag vanuit de overheid voor afgestudeerden groeit. Met de studenten werd een brainstormsessie gehouden over uitdagingen en mogelijkheden van de studie en studeren in het algemeen. Tijdens de sessie kwam naar voren dat ook de buitenlande studenten te maken hebben met aspecten als toegang tot data bij de overheid, mental health, studiefinanciering, studie motivatie et cetera. De Guyanese studenten hanteren dezelfde werkwijze om middelen te mobiliseren om aan extra curriculaire activiteiten deel te nemen. Ze zijn reeds naar Dubai UAE, Peru en het VN-hoofdkwartier in de Verenigde Staten geweest.

Bij de Caricom, werd de Surinaamse delegatie ontvangen door de waarnemend Secretaris-Generaal, Dr. Armstrong en zijn team. Caricom riep op om de studie IB niet eng te beschouwen maar vraagstukken als Agrarische Ontwikkeling, Oil en Gas en Toerisme ook onderdeel van de studie te maken. De Caricom pleit voor one-voice politics om zo de regionale uitdagingen aan te gaan. De lidstaten die van toerisme afhankelijk zijn en die hun grenzen hebben moeten sluiten vanwege COVID-19, hebben slechts 1% recovery post pandemie gehad t.o.v. 6% in ontwikkelde landen. Westerse landen hebben de braindrain van verpleegkundigen uit de regio tijdens COVID-19 vergroot, door honderden verpleegkundigen in dienst te nemen. Latijns America en de Caribbean hebben bijna 3% levensverwachting verloren door de gevolgen van COVID-19.

De fieldtrip bood ruimte om zowel in een formele als informele sfeer het collegemateriaal te behandelen. De discussies tussen docenten en studenten tijdens de busrit, recreatieve activiteiten en onder andere het samen eten, waren hierbij ondersteunende activiteiten. Deze excursie heeft duidelijk gemaakt, dat de obstakels waarmee de AdeKUS te maken heeft, niet veel verschillen van die van de University of Guyana. Samenwerking tussen de instituten kan beide partijen vooruithelpen.

De certificaten van de deelnemers werd in een feestelijke sfeer  uitgereikt op vrijdag 28 oktober 2022.

By Comments off december 9, 2022