Bezoek Universiteit Frans-Guyana aan de AdeKUS

 

Op initiatief van de International Relations Offices van beide universiteiten, heeft  een delegatie van de Universiteit van Frans-Guyana bestaande uit 25 personen, een bezoek gebracht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het doel van deze ontmoeting was een tweedaagse brainstormsessie die moet leiden tot een verdieping van de bestaande samenwerking tussen beide universiteiten.

 

Op 6 juni 2022 heeft de voorzitter van het AdeKUS Bestuur, prof. dr. Shanti Venetiaan samen met mw. Nishma Bharos, hoofd van de afdeling International Relations Office AdeKUS, de delegatie verwelkomd in de aula van het Instituut for Graduate Studies and Research (IGSR).  Bij deze gelegenheid waren ongeveer 40 afgevaardigden van de faculteiten en instituten van AdeKUS aanwezig.

 

De voorzitters van beide universiteiten, prof. dr. Shanti Venetiaan (AdeKUS) en dr. Antoine Primerose (Frans-Guayana) hebben elk een korte presentatie verzorgd over hun universiteit. Vervolgens zijn de gasten en hun AdeKUS counterparts in clusters opgesplitst voor diepgaande gesprekken op specifieke vak- en onderzoeksgebieden. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid van uitwisseling van studenten en docenten.

 

Dr. Antoine Primerose heeft verder een meeting gehad met het Bestuur van de AdeKUS, waarna hij een bezoek heeft gebracht aan de Medische Faculteit, waar hij ook een rondleiding heeft gehad bij de verschillende lab faciliteiten. De interesse voor deze faculteit in het bijzonder was erg groot bij voorzitter Primerose, omdat hij nog geen volwaardige Medische faculteit hebben op hun campus. In dit kader is ook gesproken over een eventuele ondersteuning vanuit AdeKUS zijde, daar de Fransen ernaar streven om in 2026 een medische faculteit annex een academisch ziekenhuis te kunnen realiseren. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang.

 

De brainstormsessie van de verschillende clusters werd afgesloten met een lunch op het terras van Mensa, waarna de leden van Frans-Guyana werden afgevoerd naar hun hotel.

 

Op 7 juni 2022 hebben de clusters (Health, Humanities, Social Sciences, Natural and Sciences, Education, Lifelong learning, Technology, PhD School/Research) elk een korte presentatie van ongeveer 15 minuten verzorgd om hun bevindingen te delen.

 

Van beide kanten was duidelijk te merken dat men tevreden was met deze ontmoeting op weg naar een goede samenwerking. In het vervolgtraject wordt gewerkt aan een verslag waarin de afspraken zoveel als mogelijk zullen worden vastgelegd en waaraan uitvoering zal worden gegeven.

 

Voorzitter Venetiaan  is door dr. Antoine Primerose uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie van de voorzitters van de universiteiten van het Guyana Schild, die in oktober dit jaar gelauncht zal worden.

By Comments off juni 27, 2022