BOEKPRESENTATIES IMWO

Het Instituut voor Maatschappijwetenschapelijk Onderzoek (IMWO) pesenteerde op 2 augustus  twee publicaties, ‘Pedologisch Instituut in historisch perspectief,’ en ‘Literatuur in Suriname,’ de achtste editie van His/Her Tori.

 

Pedologisch Instituut

Henry Esajas en Harry Mungra gaven een korte weergave van hun boek over de ontwikkelingen bij het Pedologisch Instituut (PI) waarvan zij beiden directeur zijn geweest. In het boek geven ze aan dat zich vanaf 1946 een aantal maatschappelijke ontwikkelingen voordeden in ons land die tot gevolg hadden dat dit instituut in 1967 werd opgericht om ‘probleemkinderen’ op te vangen. Leerlingen binnen het Gewoon Lager Onderwijs (GLO) bij wie aan de hand van leer- en gedragsproblemen diagnoses werden vastgesteld, werden geselecteerd voor Buitengewoon Onderwijs (BO), later Speciaal Onderwijs (SO) genoemd. Het aantal scholen nam jaarlijks toe, terwijl de randvoorwaarden verslechterden. Met geringe middelen, maar optimale inzet voerden medewerkers hun taken uit, echter kwam dit instituut nooit tot volle wasdom. Ze wordt eerder in verband gebracht met de pedagogische instituten, ondanks ze langer bestaat, hetgeen erin heeft geresulteerd dat de samenleving niet weet waar ze voor staat. Opmerkelijk vinden de schrijvers ook dat het Ministerie van Onderwijs en Cultuur er geen plek aan weet te geven. Het waren volgens Esajas en Mungra 50 jaren van ups en downs, maar desondanks belangrijk om vast te leggen, omdat er aan de hand van die gegevens beleid kan worden gemaakt. In de toekomst kunnen de kinderen met speciale onderwijsbehoeften dan beter geholpen worden binnen het onderwijssysteem.

 

His/Her Tori

Docente Nederlands Leatitia Seymonson, ging aan de hand van een powerpoint  presentatie door de inhoud van het nieuwste nummer van His/HerTori, waarin een aantal artikelen verzameld zijn over literatuur in Suriname. Het gaat niet om een overzicht van verschijnselen of ontwikkelingen binnen dit vakgebied, maar om de inhoudelijke kant van boeken. Diverse auteurs hebben een stuk geschreven over literaire teksten en de betekenis ervan voor onze samenleving.

 

*Beide publicaties zijn bij het IMWO te koop.

By Comments off november 20, 2019