BOND TAPU HERDENKT 41-JARIG BESTAAN

 

De Bond van het Technisch-en Administratief Personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Bond Tapu) herdacht op 27 februari jl. haar 41-jarig bestaan in de University Guesthouse. De bond heeft sinds haar oprichting op 24 februari 1979 verschillende voorzitters gehad waaronder de heren, Naarden, Jewbali, Koornaar, Spong en Jamaludin. De heer Hugo Blanker is de huidige voorzitter.

Een van de hoogtepunten is het samenbundelen van de bonden van de drie instituten in één federatie waaronder, de Celos werknemersorganisatie (CWO), de Bond Tapu, en de Bond Personeel Medisch Wetenschappelijk Instituut (BBMWI). Een ander hoogtepunt is de uitgave van een boekje in 2007 waarin de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAVR) is opgenomen. De 92% loonsverhoging alsook van de secundaire voorzieningen van 2017 beschouwt de bond eveneens als een belangrijke verdienste.

 

By Comments off februari 28, 2020