Buluitreiking FWNW

Van de Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW) hebben op 14 februari jl. 6 studenten van de Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW) hun bachelor 1 certificaat in ontvangst genomen. Het gaat hierbij om 5 studenten van de Studierichting Scheikunde en 1 van de Studierichting Wiskunde. Twee studenten mochten  hun bul ontvangst nemen te weten, Queeny Benschop van de Studierichting Wiskunde en Vishvesh Gowrising  van de Studieriching Scheikunde. De student Viresh Ramsing van de Studierichting Scheikunde kon niet aanwezig zijn om zijn bul in ontvangst te nemen.

 

Uitdagingen

 

De decaan van de faculteit, Shanti Venetiaan haalde tijdens haar speech onder meer aan, dat één van de uitdagingen waarmee de faculteit te kampen heeft, een gebrek aan experts is. Dit kan enigszins opgevangen worden door online colleges, alhoewel de internetverbinding soms te wensen overlaat. Voor wat het vak scheikunde betreft is er een tekort aan apparatuur en chemicaliën. Het gebrek aan financiën is eveneens een uitdaging voor de faculteit. De huidige economische situatie heeft zijn weerslag op het onderwijsgebeuren. De decaan gaf verder aan dat de uitdagingen niet zullen uitblijven. Zij wees de studenten op het feit dat ondanks de beperkte middelen, zij veel hebben kunnen bereiken. Venetiaan stak de overige studenten een hart onder de riem, om er alles aan te doen hun studie zo snel als mogelijk af te ronden omdat de omstandigheden kunnen veranderen. “Er zijn omstandigheden, maar desondanks zijn er ook successen te boeken”, aldus decaan.

By Comments off februari 28, 2020