Buluitreiking Medische Faculteit

36 afgestudeerden van de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) ontvingen op 5 februari jl. hun bul. Bijzonder is dat 8 personen met cum laude en 9 personen met genoegen slaagden.

De AdeKUS feliciteert de studenten en wenst hen succes in hun verdere carrière en studie.

By Comments off februari 29, 2024