Toelatingseisen BACHELOR- en MASTEROPLEIDINGEN AdeKUS  2023-2024
FACULTEIT MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde * VWO diploma
* Certificaat Schakeljaar
* Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Onderwijskunde Bachelor of Science diploma in Agogische Wetenschappen en Ondewijskunde of  MO-B Pedagogiek
Studenten met een MO-B Pedagogiek diploma zullen eerst een intake gesprek moeten hebben met de Opleidingscoördinator alvorens toegelaten te kunnen worden tot de opleiding.
Bedrijfskunde *VWO diploma of daaraan gelijkgesteld met minimaal 18 (achttien) punten gezamelijk voor de vakken Wiskunde Q of Wiskunde 1, Economie 1 en  Economie II waarbij de individuele cijfers niet lager dan een 6 (zes) mag zijn.
* Certificaat Schakeljaar  met minimaal 18 (achttien) punten gezamelijk voor de vakken Wiskunde Q of Wiskunde C, Economie 1 en  Economie II waarbij de individuele cijfers niet lager dan een 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Master Bedrijfskunde Bachelor of Science Bedrijfskunde of Economie van de AdeKUS
Economie *VWO diploma met Economie I en Economie  II en Wiskunde Q / Wiskunde 1
*Certificaat Schakeljaar Richting Economie
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Accountancy Bachelor of Science Bedrijfseconomie van de AdeKUS
Sociologie *VWO diploma met Wiskunde I / Wiskunde Q
*Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Social Development and Policy *Afgestudeerden in één van de Socialewetenschappen van de Bacheloropleidingen AdeKUS
*Academische Bachelordiploma (werkenden bij de overheid of in organisaties op het gebied van onderandere Beleid,Ontwikkeling en/of Gender)
Psychologie *VWO diploma met voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 1 of Wiskunde Q minimaal een 6 (zes).
*Certificaat Schakeljaar (met instroom HAVO) met voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde C of Wiskunde Q minimaal een 6 (zes).
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Master Psychologie Bachelor of Science diploma in Psychologie van de AdeKUS
Studenten met een andere wetenschappelijke Bachelor in Psychologie,  dan die van de AdeKUS, zullen eerst een intake gesprek moeten hebben met de Opleidingscoördinator alvorens toegelaten te kunnen worden tot de opleiding.
Public Administration *VWO diploma
*Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master in Education and Reseach for Sustainable Development Bachelor of Science diploma van AdeKUS.
FACULTEIT JURIDISCHE WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Rechtswetenschappen *VWO diploma met een voldoende voor Nederlands, Engels en Economie I of Wiskunde Q / Wiskunde I
*Certificaat Schakeljaar met een voldoende voor Nederlands, Engels en Economie I of Wiskunde Q / Wiskunde C.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Surinaams Recht Bachelor of Science diploma met Staatsrecht, Bestuursrecht, Materieel Strafrecht, Strafprocesrecht, Zakenrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemningsrecht, Personen- en Familierecht en Burgerlijkprocesrecht in het vakkenpakket in de B-II fase.
FACULTEIT DER HUMANIORA
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Geschiedenis *VWO diploma of daaraan gelijkgesteld.
*Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
*MO-A Nederlands (IOL)
Nederlands *VWO diploma of daaraan gelijkgesteld.
*Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
*MO-A Nederlands (IOL)
Master Nederlands Bachelor of Arts Nederlands AdeKUS
MO-B Nederlands (IOL)
Master Geschiedenis Bachelor of Arts Geschiedenis AdeKUS
MO-B Geschiedenis (IOL)
FACULTEIT MEDISICHE WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Geneeskunde *V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat  van het Schakeljaar (Medisch pakket), waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Fysiotherapie (Bachelor/Master) *V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat van het Schakeljaar (Medisch pakket), waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Public Health *V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij het cijfer van Wiskunde 1 niet lager dan 6 (zes) mag zijn, en tegelijkertijd voldoet aan de toelatingscriteria van de faculteit. Indien voor het vak Biologie of Natuurkunde of Scheikunde een 5 (vijf) is behaald, kan slechts die behaalde 5 (vijf) met het cijfer 7 (zeven) of hoger van de overige vakken w.o. wiskunde, biologie, natuurkunde of scheikunde worden gecompenseerd.
*Certificaat van het Schakeljaar (Medisch pakket), waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn, en tegelijkertijd voldoet aan de toelatingscriteria van de faculteit. Indien voor het vak Biologie of Natuurkunde of Scheikunde een 5 (vijf) is behaald, kan slechts die behaalde 5 (vijf) met het cijfer 7 (zeven) of hoger van de overige vakken w.o. wiskunde, biologie, natuurkunde of scheikunde worden gecompenseerd.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Master Public Health Bachelor of Science diploma of daaraan gelijk gesteld
FACULTEIT TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Agrarische Produktie *VWO diploma met minimaal 18 (achttien) punten voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij voor minstens twee van de cijfers 6 (zes) of hoger en voor het derde cijfer minimaal 5 (vijf) is behaald. (In het geval van het onvoldoende cijfer (minimaal 5), is een motivatiebrief vanuit de kandidaat-student een vereiste. De motivatiebrief wordt gericht aan de richtingscoördinator van de studierichting).
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met minimaal 18 (achttien) punten voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij voor minstens twee van de cijfers 6 (zes) of hoger en voor het derde cijfer minimaal 5 (vijf) is behaald. (In het geval van het onvoldoende cijfer (minimaal 5), is een motivatiebrief vanuit de kandidaat-student een vereiste. De motivatiebrief wordt gericht aan de richtingscoördinator van de studierichting).
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Geowetenschappen *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Electrotechniek *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Civiele Techniek *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Milieuwetenschappen *VWO diploma met minimaal 18 (achttien) punten voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij voor minstens twee van de cijfers 6 (zes) of hoger en voor het derde cijfer minimaal 5 (vijf) is behaald. (In het geval van het onvoldoende cijfer (minimaal 5), is een motivatiebrief vanuit de kandidaat-student een vereiste. De motivatiebrief wordt gericht aan de richtingscoördinator van de studierichting).
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met minimaal 18 (achttien) punten voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij voor minstens twee van de cijfers 6 (zes) of hoger en voor het derde cijfer minimaal 5 (vijf) is behaald. (In het geval van het onvoldoende cijfer (minimaal 5), is een motivatiebrief vanuit de kandidaat-student een vereiste. De motivatiebrief wordt gericht aan de richtingscoördinator van de studierichting).
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Werktuigbouwkunde *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Sustainable Management of Natural Resources ·         een Bachelor of Science-diploma van opleidingen van de FTeW of FWNW (Biologie) of daaraan gelijkgesteld                                                                                                                                                                                              ·         een gemiddeld cijfer van 7.0 of hoger. Studenten met een gemiddeld cijfer van 6.5 tot 6.9 worden voorwaardelijk toegelaten; bij goede presentaties mogen zij na een jaar doorgaan met de studie. Studenten met een gemiddeld cijfer van < 6.5 worden niet toegelaten.
·         Studenten die niet rechtstreeks kunnen instromen moeten de richting specifieke deficiëntievakken in hun vakkenpakket hebben of moeten deze bij de BSc-opleidingen van de AdeKUS volgen, voordat zij kunnen inschrijven bij de MSc in SMNR
Master Mineral Geosciences BSc Delfstofproductie/Geowetenschappen met als orientatie Mineral Geosciences of een daaraan gelijkgestelde wetenschappelijke BSc diploma met als vakkenpakket Inleiding Warmteleer, Natuurkunde Gw, Toegepaste Lineaire Algebra, Toegepaste Analyse, Algemene en Fysische Chemie en Anorganische Chemie. Daarnaast worden de vakken Fysische Geologie, Mineralogie, Petrologie, Geochemie, Structurele Geologie, Geochemische Exploratie, Magmatische en Metamorfe Geologie en Precambrische Geologie (van Suriname) aanbevolen. Deze vakken kunnen in overeenstemming met de opleiding gevolgd worden binnen het Bsc programma.
Master Petroleum Geosciences & Engineering Bachelor of Science diploma in Geowetenschappen of Werktuigbouwkunde of afgestudeerden met een vergelijkbare BSc. Diploma van andere academische opleidingsinstituten.
Studenten met deficiente vakken zullen eerst contact moeten opnemen met de Opleidingscoördinator alvorens toegelaten te kunnen worden tot de opleiding.
FACULTEIT WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN
Studierichting Huidige Toelatingseisen
Biologie VWO diploma met een S-pakket ( Biologie, Wiskunde I , Scheikunde en Natuurkunde), waarbij er voor het vak Biologie minimaal een 6 (zes) bahaald is.
* Certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Biologie, Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij er voor het vak Biologie minimaal een 6 (zes) bahaald is.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Natuurkunde * VWO diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Natuurkunde en Wiskunde 1, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
* Certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Natuurkunde en Wiskunde C, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
* MO-A diploma Natuurkunde.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Wiskunde * V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld en voor de vakken:                                                                                                  o   Wiskunde 1 en Wiskunde 2 een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor elk van deze vakken minimaal een 6 (zes) behaald is.                                                                                                                                                                          o   Wiskunde 1 en Natuurkunde een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor Wiskunde 1 minimaal een 7 (zeven) is behaald en voor Natuurkunde minimaal een 6 (zes).
* Certificaat van het Schakeljaar en voor de vakken Wiskunde C en Natuurkunde een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor Wiskunde C minimaal een 7 (zeven) is behaald en voor Natuurkunde minimaal een 6 (zes).
* MO-A diploma Wiskunde, waarbij de som van het gemiddelde van de vakken Analyse 1, Analyse 2, Analyse 3 en Analyse 4 en het gemiddelde van de vakken Meetkunde 1, Meetkunde 2 en Meetkunde 3 minimaal 13 bedraagt, terwijl voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) behaald is.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Scheikunde * V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Scheikunde,
Natuurkunde en Wiskunde 1, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
* Certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde C, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Bureau Studentenzaken, 14 juli 2023