Toelatingseisen BACHELOR en MASTEROPLEIDINGEN AdeKUS 2020-2021

FACULTEIT MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

Studierichting Huidige Toelatingseisen
   
Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde * VWO diploma
* Certificaat Schakeljaar
* Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Onderwijskunde Bachelor of Science diploma in Agogische Wetenschappen en Ondewijskunde of MO-B Pedagogiek

GEEN INSTROOM IN HET COLLEGEJAAR 2020-2021
  Studenten met een MO-B Pedagogiek diploma zullen eerst een intake gesprek moeten hebben met de Opleidingscoördinator alvorens toegelaten te kunnen worden tot de opleiding.
 
Bedrijfskunde *VWO diploma of daaraan gelijkgesteld met minimaal 18 (achttien) punten gezamelijk voor de vakken Wiskunde, Economie 1 en Economie II waarbij de individuele cijfers niet lager dan een 6 (zes) mag zijn.
* Certificaat Schakeljaar met minimaal 18 (achttien) punten gezamelijk voor de vakken Wiskunde, Economie 1 en Economie II waarbij de individuele cijfers niet lager dan een 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
 
Master Bedrijfskunde Bachelor of Science Bedrijfskunde of Economie van de AdeKUS

GEEN INSTROOM IN HET COLLEGEJAAR 2020-2021
 
Economie *VWO diploma met Economie I en Economie II en Wiskunde Q / Wiskunde 1
*Certificaat Schakeljaar Richting Economie
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Accountancy Bachelor of Science Bedrijfseconomie van de AdeKUS
Sociologie *VWO diploma met Wiskunde I / Wiskunde Q
  *Certificaat Schakeljaar
  *Verklaring Colloquium Doctum Toets
 
Master Social Development and Policy *Afgestudeerden in één van de Socialewetenschappen van de Bacheloropleidingen AdeKUS
  *Academische Bachelordiploma (werkenden bij de overheid of in organisaties op het gebied van onderandere Beleid,Ontwikkeling en/of Gender)
 
Psychologie *VWO diploma, met de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 1 of Wiskunde Q en een totaal van minimaal 18 (achttien) punten, waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
 
Master Psychologie Bachelor of Science diploma in Psychologie van de AdeKUS

GEEN INSTROOM IN HET COLLEGEJAAR 2020-2021
  Studenten met een andere wetenschappelijke Bachelor in Psychologie, dan die van de AdeKUS, zullen eerst een intake gesprek moeten hebben met de Opleidingscoördinator alvorens toegelaten te kunnen worden tot de opleiding.
Public Administration *VWO diploma
  *Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master in Education and Reseach for Sustainable Development Bachelor of Science diploma van AdeKUS of daaraan gelijk gesteld

FACULTEIT JURIDISCHE WETENSCHAPPEN

Studierichting Huidige Toelatingseisen
   
Rechten *VWO diploma met een voldoende voor Nederlands, Engels en Economie I of Wiskunde Q / Wiskunde I
*Certificaat Schakeljaar met een voldoende voor Nederlands, Engels en Economie I of Wiskunde Q / Wiskunde C
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
   
Master Surinaams Recht Bachelor of Science diploma met Staatsrecht, Bestuursrecht, Materieel Strafrecht, Strafprocesrecht, Zakenrecht, Verbintenissenrecht, Ondernemningsrecht, Personen- en Familierecht en Burgerlijkprocesrecht in het vakkenpakket in de B-II fase.
   

FACULTEIT DER HUMANIORA

Geschiedenis *VWO diploma of daaraan gelijkgesteld.
*Certificaat Schakeljaar
Nederlands *VWO diploma of daaraan gelijkgesteld.
*Certificaat Schakeljaar
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Master Nederlands MO-B Nederlands

GEEN INSTROOM IN HET COLLEGEJAAR 2020-2021

FACULTEIT MEDISICHE WETENSCHAPPEN

Studierichting Huidige Toelatingseisen
   
Geneeskunde *V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat (Medisch pakket) van het Schakeljaar, waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Fysiotherapie (Bachelor/Master) *V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
 
*Certificaat (Medisch pakket) van het Schakeljaar, waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
 
Master Public Health Bachelor of Science diploma of daaraan gelijk gesteld

GEEN INSTROOM IN HET COLLEGEJAAR 2020-2021
 

FACULTEIT TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN

Studierichting Huidige Toelatingseisen
   
Agrarische Produktie *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Geowetenschappen *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Electrotechniek *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Infrastructuur *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
GEEN INSTROOM IN HET COLLEGEJAAR 2020-2021
Milieuwetenschappen *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Werktuigbouwkunde *VWO diploma met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde I, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Certificaat Schakeljaar Technische Richting met totaal aantal punten van 18 (achttien) voor Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.
*Verklaring Colloquium Doctum Toets
Sustainable Management of Natural Resources Bachelor of Science diploma van AdeKUS FTeW (met gemiddeld cijfer 7) of daaraan gelijk gesteld

GEEN INSTROOM IN HET COLLEGEJAAR 2020-2021
 
Master Mineral Geosciences Bachelor of Science diploma in de Minerale Hulpbronnenbeheer ( Geologie/ Mijnbouw) van de AdeKUS of daaraan gelijk gesteld, tevens goede beheersing van de engelse taal

GEEN INSTROOM IN HET COLLEGEJAAR 2020-2021
 
Master Petroleum Geologie Bachelor of Science diploma in Geologie van de AdeKUS of daaraan gelijk gesteld, tevens goede beheersing van de engelse taal

GEEN INSTROOM IN HET COLLEGEJAAR 2020-2021
 

FACULTEIT WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN

Biologie VWO diploma met een S-pakket ( Biologie, Wiskunde I , Scheikunde en Natuurkunde), waarbij er voor het vak Biologie minimaal een 6 (zes) bahaald is.
  * Certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Biologie, Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij er voor het vak Biologie minimaal een 6 (zes) bahaald is.
  Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Natuurkunde * VWO diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Natuurkunde en Wiskunde 1, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
  * Certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Natuurkunde en Wiskunde C, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
  * MO-A diploma Natuurkunde heeft behaald.
  Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
 
Wiskunde * V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld en voor de vakken: o   Wiskunde 1 en Wiskunde 2 een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor elk van deze vakken minimaal een 6 (zes) behaald is. o   Wiskunde 1 en Natuurkunde een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor Wiskunde 1 minimaal een 7 (zeven) is behaald en voor Natuurkunde minimaal een 6 (zes).
  * Certificaat van het Schakeljaar en voor de vakken Wiskunde C en Natuurkunde een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor Wiskunde C minimaal een 7 (zeven) is behaald en voor Natuurkunde minimaal een 6 (zes).
  * MO-A diploma Wiskunde, waarbij de som van het gemiddelde van de vakken Analyse 1, Analyse 2, Analyse 3 en Analyse 4 en het gemiddelde van de vakken Meetkunde 1, Meetkunde 2 en Meetkunde 3 minimaal 13 bedraagt, terwijl voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) behaald is.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

GEEN INSTROOM IN HET COLLEGEJAAR 2020-2021
Scheikunde * V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Scheikunde,
Natuurkunde en Wiskunde 1, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
  * Certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde C, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.
Tot de studierichting worden nieuwe studenten geselecteerd en toegelaten volgens de geldende Numerus Fixus beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

GEEN INSTROOM IN HET COLLEGEJAAR 2020-2021
Bureau Studentenzaken, 03 september 2020
(aangepast 04 september 2020)