Bushuisje AdeKUS binnenkort een feit

De AdeKUS kreeg van de Chinese regering een financiële schenking, die is besteed aan een project ter fatsoenering van de ingang van de AdeKUS en de bouw van een bushalte/bushuisje bij de ingang.

Sunecon Consultancy werd aangetrokken om een passend ontwerp voor te bereiden. Deeltijds docent, Ir. Brian Delprado werd als consultant van Sunecon voor deze job ingeschakeld.

Het was aanvankelijk de bedoeling om twee (2) bushuisjes aan weerszijden van de hoofdingang te bouwen, echter waren de kosten daarvoor veels te hoog. Uiteindelijk is besloten om 1 bushuisje te bouwen. Bouwbedrijf R. Manohar is momenteel bezig met de afronding van de werkzaamheden en verwacht wordt dat de formele overdracht heel binnenkort zal plaatsvinden. De werkzaamheden hebben ongeveer drie (3) maanden geduurd. Vermeldenswaard is dat dhr. Manohar zijn studie op de AdeKUS (FTeW-Infrastructuur) heeft gevolgd.

By Comments off augustus 4, 2023