Certificering AdeKUS Laboratoria

In 2010 namen de toenmalige Chemisch en Milieu laboratoria van de FTeW en het Microbiologisch/Veterinair laboratorium van het CELOS, in response op de vraag van interne en externe klanten, de eerste stappen tot het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem met als einddoel certificering volgens de ISO9001 norm. Dit initiatief stond in lijn met de strategische acties in het beleidsplan van de AdeKUS van 2007-2015 en werd toen door het bestuur van de AdeKUS ondersteund.

Naast standaardisatie van de processen en ordening van registraties, biedt het kwaliteitsmanagementsysteem de handvaten om de kwaliteit van de diensten van de laboratoria te blijven garanderen en verbeteren. Als bewijs van certificatie wordt een certificaat uitgereikt door de certificeringsinstantie. Hiervoor wordt er samengewerkt met DNV (Det Norske Veritas) uit Nederland. Elk certificaat is drie jaar geldig. In deze periode worden er jaarlijks periodieke audits uitgevoerd door de certificeringsinstantie, waarna de her-certificering plaatsvindt.

Thans zijn er vijf laboratoria binnen de AdeKUS die ISO9001 gecertificeerd zijn, tw:
• Het Chemie FTeW)
• Het Milieu laboratorium laboratorium van de FWNW (toenmalige Chemisch lab van de FTeW
• Het Microbiologisch/Veterinair laboratorium van het CELOS
• Het Chemisch laboratorium van het CELOS
• Het Milieu laboratorium van het NZCS/CMO

Op 13 en 14 oktober jl. is de vierde hercertificeringsaudit uitgevoerd. De geïdentificeerde verbeterpunten zullen zeker bijdragen tot een beter functionerend kwaliteitsmanagementsysteem. Enkele sterke punten zijn:
• Goede mate en wijze van interne controles
• Sterk leiderschap en visie die gericht is op toekomstige kansen
• Gebruik van elkaars sterkten

Ondanks het definitief rapport en het advies nog niet uitgegeven zijn, kan met voorzichtigheid gezegd worden dat wij uitkijken naar een positief resultaat.

By Comments off november 16, 2022