Challenges and Opportunities

Het Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS) heeft een Roundtable Discussion georganiseerd voor NGO’s, activitisten en beleidsmakers aangaande de implementatie van de concluding observations van de 69ste CEDAW Committee van maart 2018. Dit doet zij in samenwerking met NGO’s zoals Women’s Right Centre en Ultimate Purpose, die een belangrijke rol vervullen bij de monitoring van de implementatie van de concluding observations. CEDAW staat voor het VN vrouwenverdrag inzake uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. CEDAW is een belangrijk toetsingskader om aanpassingen in het nationaal wettelijk systeem door te voeren, teneinde de positie van vrouwen te verbeteren.

By Comments off mei 2, 2019