Paramaribo, 24 maart 2020
Betreft: circulaire no. 8: sluiting AdeKUS tot en met 30 maart 2020

 

Geachte AdeKUS-gemeenschap,

In navolging van circulaire no. 7 d.d. 17 maart 2020 en naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Suriname t.a.v. Covid-19, acht het Bestuur van de Universiteit het noodzakelijk om de campus vooralsnog gesloten te houden tot en met maandag 30 maart 2020.

Met de waarnemend Directeur van het Bureau van de Universiteit is afgesproken dat de Manager Finance & Control en de medewerkers van de salarisadministratie gedurende deze periode wel de nodige werkzaamheden zullen verrichten opdat de salarissen nog deze week kunnen worden uitbetaald.

Met de directeuren van het CELOS en het MWI is er hierover een zekere afstemming geweest. Ook zij zullen ervoor zorgen dat de noodzakelijke dringende werkzaamheden worden verricht.

De werkzaamheden van de afdeling Security, zoals is vervat in circulaire no. 7, gaan onverkort door. De nodige veiligheidsmaatregelen zijn nog steeds van toepassing.

De leidinggevenden van de andere instituten, afdelingen en faculteiten worden gevraagd om met hun ondergeschikten na te gaan in welke mate het principe van thuiswerken kan worden gehanteerd en uitgevoerd.

 

Hoogachtend,

Het Bestuur van de Universiteit,

Dr. E. R. Jagdew

 

By Comments off maart 25, 2020