Clusteringstraject M&T Onderwijs Adekus

Het Forum voor Statistiek & Methodologie is enige tijd in kleine groepen bezig met discussies over de evaluatie van het statistiek en methodologie onderwijs op Adekus met als kernpunt de grote overlapping tussen en binnen faculteiten. Op 13 augustus 2019 was er een bespreking over het clusteren van M&T-vakken. Tijdens het decanenberaad van 15 aug. is afgesproken dat het proces om te komen tot deze clustering kan beginnen. Dit werd per email bekrachtigd door het BvU.

 

De stuurgroep van het Forum voor Statistiek & Methodologie is reeds gestart met clusteringsworkshops bij FMeW, FTeW en FWNW. Dit gebeurde in augustus 2019 en werd gecoördineerd door Shanti Venetiaan en Ingrid Krishnadath. Op 14 en 16 januari 2020 zijn er workshops gehouden voor FMijw en FHum onder leiding van Kirtie Algoe. De discussies met M&T docenten laten zien dat er overeenstemming bestaat over het belang van clusteren van M&T – vakken. Maar er zijn veel uitdagingen waaronder de roostertechnische haalbaarheid en relaties met andere vakken in het bijzonder Academische Vaardigheden en Filosofie.

De resultaten van de workshops worden nu verwerkt en zullen aangeboden worden aan het BvU.

By Comments off februari 28, 2020