Commissie inzake de samenwerking AdeKUS met Utrecht Universiteit op bezoek bij de directeur Bureau AdeKUS

De commissie inzake de samenwerking AdeKUS met Utrecht universiteit heeft op 14 oktober jl. een bezoek gebracht aan de directeur van het Bureau van de AdeKUS. De AdeKUS heeft een samenwerkingsovereenkomst met de universiteit Utrecht. In dit kader zijn er thema’s geïdentificeerd waaraan gewerkt wordt. Enkele zijn: bevordering van promotie onderzoek, samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek, het bieden van ondersteuning bij bachelor en master programma’s alsook het bieden van ondersteuning aan het Bureau van de Directeur, voor ondermeer de afdelingen HRM, KZ, Finza en Stuza.

In de periode 11-21 oktober was de voorzitter van de commissie, dr. M de Lange, voor een oriëntatiebezoek in Suriname en heeft in dat kader samen met de overige leden van de commissie een bezoek gebracht aan het BvU, Bureau Directeur en de faculteiten. Hierbij is voornamelijk van gedachte gewisseld over de projecten en initiatieven in uitvoering en de geplande activiteiten
voor 2023.

By Comments off november 16, 2022