De Anton de Kom Stichting Nederland schenkt boeken aan de AdeKUS

Voorzitter Carl Haarnack van de Anton de Kom Stichting Nederland en mw. Yvette Driever van het Museum Valkhof Nijmegen Nederland hebben op woensdag 25 januari jl. een bezoek gebracht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Het doel van dit bezoek is in het kader van de gemeenschappelijke naam die de stichting heeft met onze instelling en mogelijke samenwerking en wederzijdse ondersteuning bij het levendig houden van het gedachtegoed van Anton de Kom, als vrijheidsstrijder, verzetsheld, tegengaan van onderdrukking, etc. Tijdens dit bezoek heeft dhr. Haarnack enkele werken van Anton de Kom zelf z.a. “Wij slaven van Suriname’ en “Anangsieh tories” geschonken aan de AdeKUS die ook beschikbaar zullen zijn in de universiteitsbibliotheek (UB)).

By Comments off januari 27, 2023