DEFINITIEVE AANMELDING BIOLOGIE

(aangepast 3 augustus 2022)

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Wis- en Natuurkundige

Wetenschappen voor de studierichting Biologie (21 studenten) moet een ieder die op deze faculteit in het academisch jaar 2022-2023 wenst te studeren, zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

 

De voorwaarden zijn:

 1. In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit.
 2. In het bezit zijn van:

een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Biologie, Wiskunde 1, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij voor het vak Biologie minimaal een 6 (zes) behaald is of

een certificaat (Medisch pakket) van het Schakeljaar, waarbij geldt dat er voor de vakken: Biologie, Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij voor het vak Biologie minimaal een 6 (zes) behaald is.

De Numerus Fixus beschikking is hier na te lezen. 

 

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:

 • Nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
 • Eén (1) gewaarmerkte kopie cijferlijst (de fotokopie moet voorzien zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 • Bewijs van storting of bancaire overboeking van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus ad. SRD 350,- (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 20.547.0129/ DSB 42.84.712 onder vermelding van Administratiekosten BIO en naam student).
 • E-I.D. kaart.
 • Eén (1) pasfoto (willekeurige afmeting).
 • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier (hier downloaden).

 

Bij internet – of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staan vermeld:

 1. Het logo van de bank
 2. Het bankrekening nummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakte bedrag

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile- of internetbanking.

 

Aanmelding*:

Periode: maandag 08 t/m maandag 22 augustus 2022
Tijd                  : 08.00u – 13.00u.
Plaats               : Bureau Studentenzaken (BAK-gebouw), Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie        : Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2214 / 2215.

Alle studenten die meedoen aan de Numerus Fixus van de studierichting Biologie, worden op maandag 29 augustus 2022 verwacht voor een motivatiesessie alwaar zij een motivatiebrief zullen moeten schrijven.
Tijd: 09.00u
Lokatie: nader te bepalen

* Gelieve de Covid-19 maatregelen steeds in acht te houden:

 • Draag een mond-neusbedekking.
 • Houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar.

 

De selectie- / lotingsprocedure is Fysiek op dinsdag 06 september 2022 om 11.30u.

De definitieve inschrijving voor in- en uitgelote kandidaten is op donderdag 08 en vrijdag 09 september 2022.

Bureau Studentenzaken,  12 juli 2022 

By Comments off juli 25, 2022