DEFINITIEVE AANMELDING

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN

(aangepast 25 juli 2022)

 

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Medische Wetenschappen voor de studierichtingen Geneeskunde (60 studenten), Fysiotherapie (20 studenten) en Public Health (30 studenten) moet een ieder die op deze faculteit in het academisch jaar 2022-2023 wenst te studeren, zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

 

De voorwaarden zijn:

 1. In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit.

2a. Voor de studierichting Geneeskunde en Fysiotherapie, in het bezit zijn van:

 • een V.W.O.-diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn, en tegelijkertijd voldoet aan de toelatingscriteria van de faculteit of
 • een certificaat (Medisch pakket) van het Schakeljaar, waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn, en tegelijkertijd voldoet aan de toelatingscriteria van de faculteit.

 

2b.  Voor de studierichting Public Health, in het bezit zijn van:

 • een V.W.O.-diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij het cijfer voor het vak Wiskunde-1 niet lager dan 6 (zes) mag zijn, en tegelijkertijd voldoet aan de toelatingscriteria van de faculteit. Indien voor het vak Biologie of Natuurkunde of Scheikunde een 5 (vijf) is behaald, kan slechts die behaalde 5 (vijf) met het cijfer 7 (zeven) of hoger van de overige vakken w.o. wiskunde, biologie, natuurkunde of scheikunde worden gecompenseerd of
 • een certificaat (Medisch pakket) van het Schakeljaar, waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn, en tegelijkertijd voldoet aan de toelatingscriteria van de faculteit. Indien voor het vak Biologie of Natuurkunde of Scheikunde een 5 (vijf) is behaald, kan slechts die behaalde 5 (vijf) met het cijfer 7 (zeven) of hoger van de overige vakken w.o. wiskunde, biologie, natuurkunde of scheikunde worden gecompenseerd

Aanmelden is slechts mogelijk voor 1 (één) studierichting.

De Numerus Fixus beschikking is hier na te lezen.

 

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:

 • Nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
 • Eén (1) gewaarmerkte kopie cijferlijst (de fotokopie moet voorzien zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 • Bewijs van storting of bancaire overboeking van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus ad. SRD 350,- (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 20.547.0129/ DSB 42.84.712 onder vermelding van Administratiekosten GK of FY of PH en naam student).
 • E-I.D. kaart.
 • Eén (1) pasfoto (willekeurige afmeting).
 • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier (hier downloaden).

 

Bij internet- of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staan vermeld:

 1. Het logo van de bank
 2. Het bankrekening nummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakte bedrag

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile- of internetbanking.

 

Aanmelding*:

Periode        : maandag 08 t/m maandag 22 augustus 2022
Tijd                  : 08.00u – 13.00u.
Plaats              : Bureau Studentenzaken (BAK-gebouw), Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie     : Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2214 / 2215.

 

* Gelieve de Covid-19 maatregelen steeds in acht te houden:

 • Draag een mond-neusbedekking.
 • Houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar.

 

De selectie- / lotingsprocedure is Fysiek op maandag 05 september 2022 om 08.30u.
De definitieve inschrijving voor in- en uitgelote kandidaten is op donderdag 08 en vrijdag 09 september 2022.

 

Bureau Studentenzaken, 12 juli 2022

By Comments off juli 25, 2022