DEFINITIEVE AANMELDING NATUURKUNDE

(aangepast 25 juli 2022)

 

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen voor de studierichting Natuurkunde (15 studenten)  moet een ieder die op deze faculteit in het academisch jaar 2022-2023 wenst te studeren, zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

 

De voorwaarden zijn:

 1. In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit.
 2. In het bezit zijn van:

een V.W.O.-diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1 en Natuurkunde, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) is behaald of

een certificaat (Medisch pakket) van het Schakeljaar, waarbij geldt dat er voor de vakken:   Wiskunde C, Natuurkunde, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) is behaald of een MO-A diploma Natuurkunde.

De Numerus Fixus beschikking is hier na te lezen.

 

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:

 • Nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
 • Eén (1) gewaarmerkte kopie cijferlijst (de fotokopie moet voorzien zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 • Bewijs van storting of bancaire overboeking van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus ad. SRD 350,- (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 20.547.0129/ DSB 42.84.712 onder vermelding van Administratiekosten NAT en naam student).
 • E-I.D. kaart.
 • Eén (1) pasfoto (willekeurige afmeting).
 • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier (hier downloaden).

 

Bij internet – of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bank overmakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staan vermeld:

 1. Het logo van de bank
 2. Het bankrekening nummer van AdeKUS
 3. Naam van de Student
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakte bedrag

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw mobile- of internetbanking.

 

Aanmelding*:

Periode        : maandag 08 t/m maandag 22 augustus 2022
Tijd                  : 08.00u – 13.00u.
Plaats              : Bureau Studentenzaken (BAK-gebouw), Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie      : Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2214 / 2215.

 

* Gelieve de Covid-19 maatregelen steeds in acht te houden:

 • Draag een mond-neusbedekking.
 • Houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar.

 

De selectie- / lotingsprocedure is Fysiek op dinsdag 06 september 2022 om 13.00u.
De definitieve inschrijving voor in- en uitgelote kandidaten is op donderdag 08 en vrijdag 09 september 2022.

 

Bureau Studentenzaken, 12 juli 2022

 

 

By Comments off juli 25, 2022