Deltares en de AdeKUS Tekenen MOU

Op donderdag 17 November tekenden Deltares (een Nederlands onderzoeksinstituut) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname een Memorandum of Understanding (MoU), waarmee een start gemaakt wordt met kennisuitwisseling op het gebied van water en bodem.

De samenwerking zal zich richten op onderwerpen als stedelijk overstromingsrisicobeheer, klimaatverandering en kustbescherming. Activiteiten die binnen de MoU uitgevoerd kunnen worden variëren van gastcolleges en stages tot het opzetten van pilot projecten voor monitoring en het schrijven en publiceren van artikelen. De ondertekening vond plaats op de Nederlandse Ambassade in Paramaribo.

By Comments off december 9, 2022