Kwaliteitszorg (KZ)

De afdeling Kwaliteitszorg is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling met betrekking tot onderwijs, het opzetten en bewaken van een universiteitsbreed intern kwaliteitszorgsysteem (interne kwaliteitszorg) en de ondersteuning van de faculteiten bij accreditatie (externe kwaliteitszorg) van de wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen. Ten behoeve van kwaliteitsbewaking en -verbetering worden vakevaluaties en andere evaluatieonderzoeken uitgevoerd. De afdeling verzorgt tevens didactische trainingen: het Docent Professionalisering Onderwijs (DPO)-traject waarin competenties ten aanzien van het organiseren, uitvoeren en evalueren van onderwijstaken worden ontwikkeld en daarnaast ook trainingen over het gebruik van elektronische leeromgevingen (AdeKUS StudentSpace).

 

DIENSTEN

De volgende diensten worden aangeboden door de afdeling Kwaliteitszorg:

  • • Ontwikkelen van beleid met betrekking tot onderwijs;
  • • Opzetten interne kwaliteitszorg;
  • • Ondersteunen externe kwaliteitszorg;
  • • Uitvoeren interne audits;
  • • Verrichten van evaluatieonderzoek (waaronder vakevaluaties);
  • • Verzorgen van Docent Professionalisering Onderwijs (DPO);
  • • Verhogen van het gebruik van elektronische leeromgevingen (AdeKUS StudentSpace).

 

DOWNLOADS

Kwaliteitshandboek
Docentenhandboek

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

AFDELING KWALITEITSZORG (KZ)

Universiteitscomplex | BAK-gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2521
E-mail: