Commissie voor Promoties en Eredoctoraten (CPE)

Ingevolge de leden 5 en 6 van artikel 5 van de Universiteitswet (G.B. 1966, no. 78) kan aan de Universiteit het doctoraat worden verworven en kunnen door de Universiteit eredoctoraten worden verleend. De Commissie voor Promoties en Eredoctoraten (CPE) is op 27 april 1989 in het leven geroepen om uitvoering te helpen geven aan deze taken. De CPE is met ingang van januari 2016 als volgt samengesteld:

• Voorzitter – Dr. A.W.E. Grünberg MD. MPH.
• Secretaris – Prof.Mr.dr. M.A. Veira
• Penningmeester – Dr. S.G.S. Vreden MD
• Lid – Prof. A.R. Caram
• Lid – Prof. S.B. Kroonenberg

 

DIENSTEN

Afspraken voor nadere informatie omtrent promoties en eredoctoren kunnen gemaakt worden via e-mail: cpe@uvs.edu of via het telefoonnummer: 465558 tst. 2484.

DOWNLOADS

Stappenplan Promovendi
Promotiereglement
• Procedureregels voor kandidaten ingeschreven op of na 20 april 2023
Procedureregels ter Uitvoering van het Promotiereglement

Richtlijnen voor de inschrijving van de Kandidaat–Promovendus bij de CPE
CPE Registratieformulier
Voorbeeldbrief Kennisgeving Afronding Proefschrift
Standaardformulier Beoordeling Proefschrift en Toelating tot de Promotie
Model Titel- en Schutblad
• Richtlijnen globale indeling proefschrift
Standaardformulier Aanvraag Promotiedatum
Aanwijzingen met Betrekking tot de Gang van Zaken Tijdens de Promotieplechtigheid
Voorwaarden voor de toekenning van Eredoctoraten 
• Standaardformulier Voorstel tot verlening van het Eredoctoraat

Vragen? Neem dan gerust contact op met
COMMISSIE VOOR PROMOTIES EN EREDOCTORATEN (CPE)

Universiteitscomplex | BAK-gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2484
E-mail: cpe@uvs.edu