Drs. G. Baldewsingh gepromoveerd tot doctor in de medische wetenschappen

Op woensdag 17 augustus 2022 verdedigde Gaitree Komal Baldewsingh aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname haar proefschrift getiteld ‘Birth outcomes of pregnant women potentially exposed to mercury in the interior of Suriname and the influence of primary health care’. Het onderzoek van dr. Baldewsingh is binnen het kader van een samenwerking tussen de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Tulane University en de University of Pittsburgh uitgevoerd.

Dr. Baldewsingh heeft tijdens haar onderzoek de kwikwaarden in het haar van zwangere vrouwen gemeten en ook de geboorte-uitkomsten van de onderzochte Inheemse en Tribale zwangere vrouwen bekeken. Het kwik gebruikt bij de goudwinning komt in het water terecht waarna het als methylkwik wordt opgenomen door vissen. Het eten van deze vissen verhoogt de kans op opname van kwik bij de mens. Wanneer een zwangere vrouw veel vis eet wordt het kwik in de vis opgenomen in haar lichaam en getransporteerd via de moederkoek naar het kind waar het allerlei schadelijke gevolgen kan hebben op de hersenen van de baby. Kinderen die in de baarmoeder zijn blootgesteld aan methylkwik hebben een grotere kans op ontwikkelingsstoornissen zoals een verminderd IQ, minder goede leerprestaties en een minder goed geheugen. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de blootstelling aan kwik in het haar van de zwangere vrouwen in het binnenland alarmerend hoog is: gemiddeld is dat 3.6 ųg/g versus 0.8 ųg/g in de kustvlakte. Een ander belangrijk resultaat uit het onderzoek van dr. Baldewsingh is dat Inheemse zwangere vrouwen meer risico hebben op kwikblootstelling dan Tribale vrouwen. Verder is aangetoond dat Inheemse vrouwen op jongere leeftijd zwanger raken en een hogere kans hebben op vroeggeboorten dan Tribale vrouwen.

De promotor bij dit onderzoek was dr. Wilco Zijlmans bijgestaan door een team van deskundigen afkomstig van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Tulane University en de University of Pitssburgh. Dr. Baldewsingh is de tweede promovendus die binnen het onderzoeksproject, getiteld ‘MeKiTamara- Moeder en Kind (gezondheid) in de toekomst’, waar dit promotieonderzoek deel van uitmaakt, promoveert.

 

By Comments off augustus 18, 2022