Drs.  Raj Jadnanansing gepromoveerd tot doctor in de Maatschappijwetenschappen

Op woensdag 22 maart 2023 verdedigde Drs.  Raj Rabindranath Jadnanansing aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn proefschrift getiteld ‘Feasibility of the implementation of a website based Ehealth module to bridge the treatment gap for common mental disorders found in urban and rural Suriname’.

Dr. Jadnanansing heeft onderzoek gedaan naar de prevalentie van depressieve en angstklachten en problematisch alcohol gebruik in Nickerie en Paramaribo. Het  blijkt dat er sterke indicaties zijn dat depressie voorkomt onder 18 % van de bevolking in Nickerie en 16 % van de bevolking in Paramaribo. Problematisch alcohol gebruik komt onder 6.4% van de bevolking in Paramaribo en 5.8% van de bevolking in Nickerie voor.

Van de mensen die deze klachten ervaren, heeft maar 10% hulp bij depressieve klachten gezocht en gemiddeld 19% van zij die last hebben van problematisch alcohol gebruik hebben hulp gezocht. De behandelkloof van ruim 90% bij depressie en 81% bij problematisch alcohol gebruik is zorgwekkend. Met de cijfers uit dit onderzoek kan het preventief beleid op deze klachten verder worden aangescherpt.

Het onderzoek heeft ook de algemene demografie en gedragspatronen van de bezoekers van de www.ehealth.sr website die door het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) wordt aangeboden beschreven  en de impact van de verschillende vormen van promotie op deze site. Gebleken is dat jongere leeftijdsgroepen de site vaker gebruikten voor diagnostische en interventiedoeleinden. De site werd ook vaker aangedaan door zij die depressiviteitsklachten hadden dan zij die last hadden van problematisch alcoholgebruik.

Vervolgonderzoek is gewenst  voor de overige districten en de toegankelijkheid voor gebruikers van deze website moet worden verruimd, zijn enkele aanbevelingen uit het onderzoek.

De promotor bij dit onderzoek was prof.dr. Jack Dekker bijgestaan door een team van deskundigen afkomstig uit Nederland en verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

By Comments off maart 23, 2023