Eerste Buluitreiking Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen

 

De Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW) heeft op 4 januari jl. de eerste bullen uitgereikt aan de Bachelor afgestudeerden van de Studierichting Scheikunde, Shruti Somai en Phoeja Gadjdjoe, en van de Studierichting Wiskunde, Darey-Ann Louisville.

 

Kleine stapjes

Decaan Shanti Venetiaan vond het prettig het resultaat te zien van de harde arbeid en inzet van deze jonge, kleine faculteit. “Mooier konden we het jaar niet beginnen.” Ze vergeleek de situatie van de exacte vakken in Suriname met een felle bosbrand onder andere vanwege de vergrijzing, de achteruitgang van het niveau en het gebrek aan deskundigen. En de FWNW is als een kolibrie die, zo klein als hij is, steeds druppels, de afgestudeerden, in de brand laat vallen, echter niet met de bedoeling die te blussen. “Waarom zijn we er dan? Er wordt verbaasd naar ons gekeken van waarom hosselen jullie zo? Je kunt liever die paar studenten met een beurs wegsturen en dan ben je minder geld kwijt. Wat ga je in jouw kleinheid tot stand kunnen brengen, wat zal jouw druppeltje uitmaken tegen die brand?’ Ons antwoordt hierop is, we doen ons deel, alles begint met de eerste stap, de eerste druppel, de eerste cent, de eerste afgestudeerde.” Venetiaan feliciteerde trots de kersverse bachelor afgestudeerden en drukte hen op het hart om ook hun deel te blijven doen.

Na de toespraak van Venetiaan mochten Somai en Louisville hun bul ondertekenen onder het toeziend oog van de afgevaardigde van de Examen Commissie, Diana Getrouw. De richtingscoördinator van de Studierichting Scheikunde, Gerda Wesenhagen, en de richtingscoördinator van de studierichting Wiskunde, Kim Hagens, feliciteerden ook vol trots hun studenten en wensten hen veel succes in hun verdere loopbaan. Docente Moenischa Hiwat-Mahabiersing nam de bul van Gadjdjoe, die uitlandig is,  in ontvangst. Ze moedigde hen allen aan te blijven leren om verder te werken aan grotere uitdagingen in hun leven.

Internationale standaarden

Somai die in augustus 2018 afstudeerde als eerste Bachelor Scheikunde en gelijk daarna middels een beurs haar master’s en haar PhD-opleiding kon starten aan de Auburn University in Alabama, USA, weerspreekt uit persoonlijke ervaring de bewering als zouden de universitaire studies hier niet voldoen aan in het buitenland geldende normen voor vervolgopleidingen. “Ik mag in elk geval voor scheikunde aangeven dat mijn bachelor naadloos aansluit bij deze universiteit (Auburn) en dat is iets om trots op te zijn!”

 

Louisville noemde dit een significant moment voor de Anton de Kom Universiteit en Suriname. “We zijn pioniers. We hoeven nu niet meer naar het buitenland te gaan voor wis- en natuurkundige wetenschappen, nu kunnen we wiskundigen, scheikundigen, natuurkundigen en biologen afleveren, allemaal made in Suriname.”

 

By Comments off februari 22, 2019