ER-SMNR participeert aan HEP2019 conferentie

In verband met de evaluatie en verdere internationalisering van het MSc in SMNR programma, heeft de programma coördinator van het ER-SMNR project, dr. R. Nurmohamed, geparticipeerd aan de 3de HIGHER EDUCATION PARTNERSHIP CONFERENCE in Oktober 2019 in Costa Rica. Het thema was “INCLUSION AND SUSTAINABILITY”, en wel op het op het gebied van internationaal onderwijs als kaders voor interculturele programma’s en partnerschappen. Speciale thema’s waren o.a. diversiteit, klimaat en innovatie. Er zijn diverse presentaties gevolgd en inzicht is verkregen in internationalisatie in de Amerikas m.b.t. studentenuitwisseling, SMNR gerelateerde programma’s, universiteiten in Costa Rica. Meer informatie over deze conferentie is te vinden op de site: http://partnershep.com/. Nurmohamed heeft deelgenomen aan een aantal workshops z.a. SDGs in onderwijs.

By Comments off december 6, 2019