Eredoctoraat toegekend aan Hans Lim A Po

 

Op woensdag 12 juni 2019 is er een eredoctoraat aan Hans Rudolf Lim A Po toegekend. Zijn rede ‘Achterwaartse democratisering in Suriname’ werd  in de Centrumkerk, aula van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, uitgesproken. Het eredoctoraat is verleend in het kader van het vijftigjarig bestaan van de AdeKUS. De eredoctor heeft een onderzoek gedaan naar het democratiseringsproces in Suriname. Hij zegt dat dit een proces is van vallen en opstaan.

 

De rede ‘Achterwaartse democratisering, een oefening in vallen en opstaan’ kunt u hier downloaden.

 

By Comments off juni 14, 2019