Erepromotie Jadnanansing

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS)heeft een eredoctoraat toegekend aan Carlo Randjit Jadnanansing. Jadnanansing heeft zijn rede ‘Terugkeer in de boezem van de staat’ woensdagavond uitgesproken in de Centrumkerk. De eredoctor heeft een onderzoek gedaan naar mogelijkheden hoe de Staat, gronden in eigen boezem terug kan krijgen.  In verband met het vijftigjarig bestaan van de AdeKUS en op voordracht van de Faculteit der Juridische Wetenschappen en van de commissie van promoties en eredoctoraten is er een eredoctoraat toegekend aan Jadnanansing.

De rede  ‘Terugkeer in de boezem van de staat’ kunt u hier downloaden. 

By Comments off april 12, 2019