Evaluatieonderzoek online-inschrijvingen FMijW collegejaar 2020-2021

Mw. Andjenie Harkhoe, contentbeheerder van de afdeling Public Relations van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), heeft in het kader van haar studie aan de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs (AHKCO), studierichting Journalistiek en Communicatie, een evaluatieonderzoek gedaan naar de online-inschrijvingen van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) voor het collegejaar 2020-2021 tijdens de COVID-19 pandemie.

De bedoeling van dit onderzoek was om na te gaan hoe de Bachelorstudenten de online- communicatie over de online-inschrijvingen vanuit het Bureau Studentenzaken hebben ervaren. Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste studenten een neutrale houding hebben of enigszins tevreden zijn met de online-communicatie. De studenten communiceren makkelijk online en vinden het beter dat de  inschrijvingen volledig online geschieden. Daarnaast is gebleken dat er wat kinderziektes zijn waaraan gewerkt zal moeten worden, zoals een gebruiksvriendelijke website, toegankelijkheid tot het Bureau Studentenzaken, problemen bij het uploaden van documenten, enz.

Naar aanleiding van de verkregen resultaten en de getrokken conclusies heeft zij enkele aanbevelingen gedaan, waaronder:

  • Investeren in een studentvriendelijke website;
  • Investeren in online-communicatie (social media);
  • Een online communicatie-team instellen (voor de algehele online-communicatie van de organisatie en brengt veel voordelen met zich mee en niet alleen voor online-inschrijvingen);
  • De dienstverlening zoveel mogelijk digitaliseren;
  • De medewerkers trainen in online communicatievaardigheden;
  • Het analyseren van de online communicatiemiddelen.

Met dit onderzoek verdedigde Andjenie op 28 oktober 2022 haar afstudeeronderzoek en behaalde de graad van Bachelor of Arts.
Zij wordt namens de AdeKUS gefeliciteerd met deze mijlpaal en danken haar voor dit onderzoek.

By Comments off december 9, 2022