Excursie studenten Civiele techniek AdeKUS

Op zaterdag 28 en zondag 29 januari 2023 zijn de 1e en 2e jaarsstudenten (vergezeld van enkele oudejaarsstudenten) van de studierichting Civiele Techniek op een tweedaagse excursie geweest. Zij werden hierin begeleid door drie docenten van de studierichting: dhr. Sun Kishoen Misier, MSc., dhr. Shailesh Ramdin, MSc. en dhr. Jonathan Imang, MSc.

Op de eerste dag bracht de delegatie een bezoek aan de gebieden van Weg naar Zee en Lelydorp, waar zij tezamen met de geoloog dhr. Drs. Eduard Monsels spraken over de bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid voor het bouwen van constructies. Te Weg naar Zee is door Prof. Sieuwnath Naipal gesproken over de kuststrook en de bescherming ervan. De docent Kishoen Misier ging bij de oude en nieuwe Carolinabrug in op respectievelijk betonnen- en stalen brugconstructies. De eerste dag werd afgesloten met een teambuildingssessie en konden de studenten ook zwemmen op Redi Doti.

Op de tweede dag werd een bezoek gebracht aan de Brokopondo Watra Wood International (BWWI) te Brownsweg, waar de delegatie ook een rondleiding kreeg. BWWI houdt zich bezig met het oogsten van hout in het stuwmeer en deze verder verwerken in de zaagmolen en droogoven. De studenten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en hebben alle machines bekeken en relevante vragen gesteld. Zowel de studenten als de docenten blikken terug op een geslaagde en leerrijke excursie, waarbij de studenten de theorie verkregen tijdens de colleges in de praktijk hebben mogen omzetten.

By Comments off maart 1, 2023