EXTRA AANMELDPERIODE BEDRIJFSKUNDE
COLLEGEJAAR 2022-2023

Na sluiting van de aanmeldperiode voor Bedrijfskunde op 22 augustus 2022 is gebleken dat het maximaal aantal inschrijvingen (30) niet is gehaald. Het aantal beschikbare plekken is thans 11.

Belangstellenden worden daarom wederom in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor deze opleiding. Indien er meer aanmeldingen zijn zal de loting- / selectieprocedure van kracht zijn tussen de aanmeldingen om het totaal van 30 rond te maken.

 

De hoofdvoorwaarden zijn:

  • Een VWO diploma of daaraan gelijkgesteld, met in het vakkenpakket: Wiskunde 1 of Wiskunde Q, en Economie 1 en Economie 2 waarbij voor elk van deze vakken minimaal een 6(zes) moet zijn behaald.
  • Een Certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Wiskunde C of Wiskunde Q, en Economie 1 en Economie 2 waarbij voor elk van deze vakken minimaal een 6(zes) moet zijn behaald.

 

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:

  • Nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
  • Eén (1) gewaarmerkte kopie cijferlijst (de fotokopie moet voorzien zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
  • Bewijs van storting of bancaire overboeking van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus ad. SRD 350,- (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank547.0129/ DSB 42.84.712 onder vermelding van Administratiekosten BIO en naam student).
  • E-I.D. kaart.
  • Eén (1) pasfoto (willekeurige afmeting).
  • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier (hier downloaden).

 

Periode:           maandag 12 september t/m woensdag 14 september 2022
Tijd:                 8.00u – 13.00u
Plaats:              Bureau Studentenzaken, BAK Gebouw Universiteitscomplex, Leysweg 86
Informatie:      Telefoon 465558 toestel 2212/2213/2214/2215of 8592017.

 

De vaststelling van de selectie is op vrijdag 16 september 2022, de locatie wordt tijdig bekendgemaakt. De definitieve inschrijving voor geselecteerde kandidaten is op maandag 03 oktober 2022 tussen 08.00u en 13.00u.

 

Bureau Studentenzaken, 06 september 2022

 

 

 

By Comments off september 8, 2022