BEKENDMAKING
EXTRA INSCHRIJVING (2e periode)
SCHEIKUNDE EN WISKUNDE

 

Na afloop van de selectieprocedure en de extra inschrijvingen voor Scheikunde en Wiskunde is gebleken dat er voor deze opleidingen nog enkele plekken (Scheikunde 4 en Wiskunde 9) beschikbaar zijn voor belangstellenden. Personen die voldoen aan de voorwaarden (zie hieronder) worden conform Artikel 8 lid 5 van de Numerus Fixus beschikking Scheikunde Ag. No. 3333 en Artikel 8 lid 5 van de Numerus Fixus beschikking Wiskunde Ag. No. 3331 , toegelaten in de volgorde waarin zij zich aanmelden totdat het vastgestelde quotum is bereikt.

 

Periode:           maandag 09, woensdag 11 t/m vrijdag 13 oktober 2023
Tijd:                 09.00u– 12.00 uur
Plaats:             Bureau Studentenzaken, BAK Gebouw Universiteitscomplex, Leysweg 86
Informatie:      Telefoon 465558 toestel 2324/2212/2213/2214/2215/8592017

 

Voorwaarden bij Scheikunde:

 • In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit;
 • In het bezit zijn van:
 • een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde 1, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald of
 • een certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde C, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.

 

Voorwaarden bij Wiskunde:

 • In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit;
 • In het bezit zijn van:
 1. een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld en voor de vakken:
  • Wiskunde 1 en Wiskunde 2 een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor elk van deze vakken minimaal een 6 (zes) behaald is of
  • Wiskunde 1 en Natuurkunde een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor Wiskunde 1 minimaal een 7 (zeven) is behaald en voor Natuurkunde minimaal een 6 (zes).
 1. een certificaat van het Schakeljaar en voor de vakken:
  • Wiskunde C en Natuurkunde een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor Wiskunde C minimaal een 7 (zeven) is behaald en voor Natuurkunde minimaal een 6 (zes).
 1. een MO-A diploma Wiskunde, waarbij:
  • de som van het gemiddelde van de vakken Analyse 1, Analyse 2, Analyse 3 en Analyse 4 en het gemiddelde van de vakken Meetkunde 1, Meetkunde 2 en Meetkunde 3 minimaal 13 bedraagt, terwijl voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) behaald is.

 

Bij de inschrijving dient te worden overgelegd:

 1. Kandidaat studenten die uitgeloot zijn bij een ander Numerus Fixus opleiding:
 2. Originele diploma + twee (2) gewaarmerkte kopieën (de kopieën van het diploma en de cijferlijst moeten voorzien zijn van een originele stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling);
 3. Eén (1) gewaarmerkte kopie van de cijferlijst (de kopie van de cijferlijst moet voorzien zijn van een originele stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling);
 4. Een geboorteakte (te verkrijgen bij het C.B.B./ gelieve de wachttijd in acht te nemen) + 1 (één) kopie (GEEN UITTREKSEL);
 5. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 6. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2023-2024
 7. SRD 4.200,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

 1. Nieuwe inschrijvingen:
 2. Originele diploma en – cijferlijst + twee (2) gewaarmerkte kopieën (de kopieën van het diploma en de cijferlijst moeten voorzien zijn van een originele stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 3. Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 4. Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 5. Eén (1) nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 6. De originele geboorteakte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) kopie (GEEN UITTREKSEL).

 

De mogelijkheid bestaat het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt:

  • Het betaalbewijs van de 1e termijnbetaling ad. SRD 1.500,- neemt u mee bij de inschrijving.
  • Het betaalbewijs van de 2e termijnbetaling ad. SRD 1.350,- dient uiterlijk 31 december 2023 op het Bureau Studentenzaken aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) bij gestort te worden.
  • Het betaalbewijs van de 3e termijnbetaling ad. SRD 1.350,- dient uiterlijk 31 maart 2024 op het Bureau Studentenzaken aangeboden te worden. Bij late storting van de 3e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 135,-) bij gestort te worden.

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2023-2024 wensen in te schrijven, dienen eerst het formulier voor de inschrijving in te vullen via https://bit.ly/43UbOYL

 

Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW)

Paramaribo, 28 september 2023

By Comments off september 29, 2023