EXTRA INSCHRIJVINGEN NATUURKUNDE EN BIOLOGIE
COLLEGEJAAR 2022-2023

 

Na afloop van de selectieprocedure voor Natuurkunde en Biologie is gebleken dat er voor deze opleidingen nog enkele plekken (Natuurkunde 9 en Biologie 6) beschikbaar zijn voor belangstellenden. Personen die voldoen aan de voorwaarden (zie hieronder) worden conform Artikel 8 lid 5 van de Numerus fixus beschikkingen, toegelaten in de volgorde waarin zij zich aanmelden totdat het vastgestelde quotum is bereikt.

 

Datum:            vrijdag 09 september 2022
Tijd:                 08.00 – 13.00 uur
Plaats:             Bureau Studentenzaken, BAK Gebouw Universiteitscomplex, Leysweg 86
Informatie:      Telefoon 465558 toestel 2212/2213/2214/2215 of 8592017

 

Voorwaarden bij Natuurkunde:

 • Een V.W.O.-diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1 en Natuurkunde, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) is behaald of
 • Een certificaat van het Schakeljaar (Medisch pakket) met in het vakkenpakket: Wiskunde C en Natuurkunde, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) is behaald of
 • Een MO-A diploma Natuurkunde.

 

Voorwaarden bij Biologie:

 • Een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Biologie, Wiskunde 1, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij voor het vak Biologie minimaal een 6 (zes) is behaald of
 • Een certificaat van het Schakeljaar (Medisch pakket) met in het vakkenpakket: Biologie, Wiskunde C, Natuurkunde en Scheikunde, waarbij voor het vak Biologie minimaal een 6 (zes) is behaald.

 

Bij de inschrijving dient te worden overgelegd:

 • Originele diploma en – cijferlijst + twee (2) gewaarmerkte fotokopieën van elk (waarmerken betekent dat fotokopieën voorzien moeten zijn van een originele stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 • Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 • Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 • Eén (1) nationaliteitsverklaring of Bewijs van vreemdelingenregistratie (te verkrijgen bij het C.B.B.).
 • De originele geboorte akte (te verkrijgen bij CBB / gelieve de wachttijd in acht te nemen) + één (1) fotokopie ervan (GEEN UITTREKSEL).
 • Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2022-2023 SRD 3.500,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 20.547.01.29; D.S.B.: 42.84.712.

 

De mogelijkheid bestaat het inschrijfgeld in drie (3) termijnen te voldoen en wel als volgt:

  • De 1e termijn ad. SRD 1.500, – geschiedt bij de inschrijving.
  • De 2e termijn ad. SRD 1.000, – dient uiterlijk 31 december 2022 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 2e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 100,-) bij gestort te worden.
  • De 3e termijn ad. SRD 1.000,- dient uiterlijk 31 maart 2023 op het Bureau Studentenzaken  aangeboden te worden. Bij late storting van de 3e termijn dient er 10% van het termijnbedrag aan administratiekosten (SRD 100-,) bij gestort te worden.

 

De selectiecommissie Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW)

Paramaribo,06 september 2022

By Comments off september 8, 2022