FATUM SCHOLARSHIP PROGRAMME 

Er zijn situaties waarbij studenten dusdanig uitblinken in hun studieprestaties, maar moeite hebben met het betalen van de financiële kosten voor verdere studie. Om een handje te helpen, zijn de Stichting FATUM Social Foundation en de AdeKUS op donderdag 24 augustus 2023, een samenwerking aangegaan om studiebeurzen via het FATUM Scholarship Programme aan te bieden aan twee jonge Surinamers voor het collegejaar 2023-2024.   

De selectie van de studenten voor deze studiebeurzen zal gedaan worden door een commissie bestaande uit o.a. vertegenwoordigers van de AdeKUS en de Stichting FATUM Social Foundation.

Ouderejaars studenten van de volgende bacheloropleidingen mogen een aanvraag indienen:

  • Juridische wetenschappen met het accent op vermogensrecht, fiscale wetgeving en arbeidsrecht
  • Economie met het accent op bedrijfseconomie, jaarrekeningen en AO/IC vraagstukken
  • Bedrijfskunde

Alle aanvragen moeten vergezeld van de nodige bescheiden digitaal gemaild worden naar BJZ@uvs.edu

De periode van indiening is van 1 september – 10 november 2023. Voor verdere instructies zie hieronder of www.fatum-suriname.com  

Dank aan de Stichting Fatum Social Foundation, dat zij op deze manier studenten bijstaat en motiveert verder te gaan.  

Instructies:
By Comments off oktober 30, 2023