Fieldtrip Marowijne & St. Laurent, masteropleiding Social Development and Policy

De masteropleiding Social Development and Policy is in oktober 2018 gestart. Het is een opleiding met een sterke oriëntatie op kennisontwikkeling in lokaal en regionaal perspectief . De modules zijn daarom ook hierop gericht waaronder het vak Philosophy of Social Sciences in the Caribbean and Latin-America.

In het kader van deze module hebben de studenten op vrijdag 7 december 2018 onder leiding van de docent, Kirtie Algoe, een bezoek gebracht aan Marowijne en St. Laurent (Frans-Guyana). De doelen waren onder andere, het verruimen van inzicht in lokale kennisproductie. Tijdens de trip hebben de studenten een bezoek gebracht aan het Tembe museum te Moengo, waar zij werden geïnformeerd over de bijdrage van kunst aan perspectieven op kennisontwikkeling. Dit is cruciaal, omdat belangrijke kenmerken van de filosofie van de zogenaamde ‘Derde Wereld landen’ is, het verband tussen theorie en praktijk, en de stem van gemarginaliseerde groepen in kennisproductie. Een ander doel van het bezoek was het prikkelen van filosofische reflecties in Frans-Guyana, een samenleving met een grote migratie uit Suriname. In St. Laurent is er een bezoek gebracht aan de oud  gevangenis, de marktomgeving, en R.K. kerk. Ook was er ruimte voor een toeristische stop bij supermarkten, waar vele Surinaamse migranten werken. Het bezoek moet ook de onderzoekservaring in de regio stimuleren.

Tijdens de busreis waren er discussies over de colleges en de bezoeken aan verschillende locaties. De groep bestond uit 23 personen, waaronder 22 studenten en 1 docent.

By Comments off februari 22, 2019